Academaidd Atal Apelio Yn Y Llythyr Sampl

 

Ysgrifennu y math hwn o lythyr pan ydych am apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch academaidd atal dros dro, megis pan fyddwch wedi ei atal rhag mynychu’r coleg oherwydd perfformiad academaidd gwael a graddau gwael. Bydd yn debygol angen i chi addasu’r llythyr hwn sampl o leiaf yn braidd fel y mae y rhan fwyaf yn cyd-fynd yr hyn yr ydych am i gyfathrebu. Gynnwys yn eich llythyr unrhyw perthnasol o fanylion, megis y rhesymau pam y credwch y dylech fod atal dros dro. Yr wyf yn derbyn eich llythyr dyddiedig rhagfyr, gan nodi fy mod wedi ei atal rhag mynychu’r Gorwel Coleg ar gyfer semester y gwanwyn. Mae’r llythyr hefyd yn datgan bod yr atal dros dro yn cymryd lle, am resymau academaidd, gan gynnwys graddau gwael.

Hyd yn oed er fy graddau nad oedd yn foddhaol yn gynnar yn y semester, yn fy ngraddau ar gyfer fy holl ddosbarthiadau yn sylweddol gwell dim ond yn ddiweddar.

Rwyf hefyd yn llwyr yn credu y bydd y duedd hon yn parhau, fel bod fy ngraddau yn parhau i wella a sefydlogi’r

Os gwelwch yn dda gadewch i mi wybod a ydych chi wedi derbyn fy apêl ac a fyddaf yn gallu mynychu Gorwel ar gyfer y gwanwyn.

Rwy’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthych yn fuan, a diolch i chi yn fawr iawn am eich amser ac ystyriaeth

Yr wyf yn derbyn eich llythyr dyddiedig rhagfyr, gan nodi fy mod wedi ei atal rhag mynychu’r Gorwel Coleg ar gyfer semester y gwanwyn. Mae’r llythyr hefyd yn datgan bod yr atal dros dro yn cymryd lle, am resymau academaidd, gan gynnwys graddau gwael.

Hoffwn i barchus yn gofyn i chi ailystyried y penderfyniad hwn

Hyd yn oed er fy graddau nad oedd yn foddhaol yn gynnar yn y semester, yn fy ngraddau ar gyfer fy holl ddosbarthiadau yn sylweddol gwell dim ond yn ddiweddar.

Rwyf hefyd yn llwyr yn credu y bydd y duedd hon yn parhau, fel bod fy ngraddau yn parhau i wella a sefydlogi’r

Os gwelwch yn dda gadewch i mi wybod a ydych chi wedi derbyn fy apêl ac a fyddaf yn gallu mynychu Gorwel ar gyfer y gwanwyn.

Rwy’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthych yn fuan, a diolch i chi yn fawr iawn am eich amser ac ystyriaeth