Ailgyllido — Japan

 

Ymwadiad: Rydym yma i gynnig ein cwsmeriaid ardderchog cyngor morgais. Mae ein arbenigol ymgynghorydd yn eich helpu drwy gydol y broses morgais — nid oes unrhyw gostau cudd neu annisgwyl, dim ond syml, gonest, cyngor morgais. Ail-ariannu neu ailforgeisio yn digwydd pan fyddwch yn newid y morgais i chi ar hyn o bryd ar eich eiddo, er mwyn banc newydd. Rhesymau i wneud hynny: yn Nodweddiadol ffioedd sefydlog ar gyfer trosglwyddo a phrisio. Trawsgludo y gwaith yn cael ei berfformio gan gyfreithwyr neu yn y tŷ.

Gallai fod ffioedd a osodir gan fanciau ar gyfer prosesu a gweinyddu. Nad ydynt yn breswylwyr a tramorwyr gall buddsoddwyr yn dewis amrywiol neu sefydlog cyfraddau. Fel arfer, gyfraddau sefydlog yn uwch oherwydd byddwch yn talu premiwm i amddiffyn yn erbyn cyfraddau llog yn codi. Mae rhai banciau yn derbyn eiddo yn dewis dalgylchoedd (a adwaenir hefyd fel wardiau) yn Siapan a Tokyo.

Y morgais, mae’n rhaid i bwrpas fod ar gyfer buddsoddi yn unig

Eich cam cyntaf ddylai fod i wneud yn siŵr nad oes unrhyw gosbau i symud oddi wrth eich morgais presennol.

Ein Japan morgais cynghorwyr fydd yn eich cynorthwyo i ganfod hynny

Ar ôl hynny, byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i gymharu a’r rhestr fer yn y buddsoddiad cywir morgais o Singapore