America Ysgol y Gyfraith yn Japan — Ysgol y Gyfraith

 

Prifysgol Temple yn mawr cyhoeddus i sefydliad yn seiliedig yn Philadelphia, Pennsylvania. Ei ysgol y gyfraith, a sefydlwyd ym a achredir gan y Americanaidd Cymdeithas y Bar (ABA), yn addysgu tua, Juris Doctor (J. D.) myfyrwyr a gradd Meistr yn y Gyfraith (LL. M.) myfyrwyr yn flynyddol. Yn ei Tokyo campws, Temple Brifysgol Beasley Ysgol y Gyfraith yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn rhaglen lle y gall y myfyrwyr ennill LL. M. graddau a thystysgrifau heb erioed adael Japan. Deml Ysgol y Gyfraith yn gyson rhestru ymhlith y top UDA ysgolion y gyfraith mewn prawf eiriolaeth, rhan-amser rhaglenni, a chyfraith ryngwladol. Yn, UDA Newyddion Byd Adroddiad graddio Deml Treial rhaglen Eiriolaeth Dim. dau ymhlith yr holl UDA ysgol y gyfraith. Yn wir, y Deml Treial rhaglen Eiriolaeth wedi cael ei rhestru yn y tri uchaf am fwy na deng mlynedd. Hefyd yn, Deml Ysgol y Gyfraith yn safle yn rhan amser rhaglenni, ac yn y eg yn rhyngwladol gyfraith. Super Cyfreithwyr safle Deml Ysgol y Gyfraith chwech yn y wlad am»Safon Uchaf Graddedigion, mae’r rhan Fwyaf yn Barod i Ymarfer.»Gyda rhaglenni yn Philadelphia, Tokyo, Beijing, ac yn Rhufain, y Deml Ysgol y Gyfraith yn arweinydd byd-eang yn addysg gyfreithiol. Tramor-hyfforddi cyfreithwyr ac ysgolheigion wedi astudio yn y Deml ers, pan fydd y LL. M.

Deml sefydlu ei gyfraith rhaglenni yn Japan ym. Ers hynny, mae myfyrwyr o dros ugain o wledydd wedi astudio’r gyfraith yn y campws yn Tokyo. Prifysgol Temple Beasley, Ysgol y Gyfraith wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu, ysgolheictod a gwasanaeth. Mae’r gyfadran yn ymroddedig i baratoi myfyrwyr i fynd i mewn ac yn parhau yn y proffesiwn cyfreithiol gyda y lefel uchaf o sgiliau yn bosibl, gydag ymrwymiad cadarn i egwyddorion cyfrifoldeb proffesiynol, a gyda synnwyr o rwymedigaeth bersonol i arwain ac i wasanaethu’r cymunedau lle maent yn byw ac ymarfer. Rydym yn ymroddedig i ein traddodiadol delfrydol o wneud cyfleoedd ar gyfer addysg gyfreithiol hygyrch i fyfyrwyr talentog a fyddai fel arall yn cael y cyfle a’r rhai sydd efallai yn dod ar draws rhwystrau oherwydd hil, credo, rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, oed, cefndir economaidd-gymdeithasol, neu nodweddion personol eraill. Ysgol y Gyfraith yn ceisio cynnal a chryfhau ein hen draddodiad o hygyrchedd ac amrywiaeth er mwyn mynd ar drywydd y nodau o ragoriaeth mewn addysg uwch ac yn gyfartal cyfiawnder o dan y gyfraith. Prifysgol Temple, Japan Campws (TUJ), yw’r cyntaf i sefydliad addysgol yn Japan i fod yn swyddogol gydnabod fel Prifysgol Dramor, Japan Campws gan Siapan Weinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mae’r statws hwn yn caniatáu TUJ i noddi fisâu myfyrwyr, gan alluogi myfyrwyr rhyngwladol i astudio yn y brifysgol ar naill ai sail tymor byr (un neu ddau semester) neu ar sail tymor hir (megis i chi gwblhau yn llawn o bedair blynedd y rhaglen). Yn yr holl wladwriaethau, yn graddio o ysgol y gyfraith a gymeradwywyd gan y Americanaidd Cymdeithas y Bar (ABA) yn bodloni addysg gyfreithiol gofynion bod rhaid i berson eu bodloni er mwyn bod yn gymwys i eistedd ar gyfer yr arholiad bar. Mewn llawer o wladwriaethau, efallai na fydd person yn eistedd ar gyfer yr arholiad bar oni bai bod y person hwnnw yn dal J. D. gradd o ABA-gymeradwywyd ysgol y gyfraith. Yr unol daleithiau Adran Addysg yn cydnabod y Cyngor a’r Pwyllgor Achredu o’r ABA Adran Addysg Gyfreithiol a Derbyniadau i’r Bar gan y achredu asiantaeth ar gyfer rhaglenni sy’n arwain at J. D. gradd