Anhygoel Syniadau Rhodd ar gyfer Japan rhai sy’n Hoff: Argraffiad. Tîm Siapan

 

Ydych chi’n chwilio am oer Siapan syniadau rhodd ar gyfer y Nadolig neu ben-blwydd. Dechreuwch drwy edrych ar fy rhestr o freuddwyd Siapan rhoddion thema. Rwyf wedi rhoi at ei gilydd y canllaw rhodd o Japan ysbrydoli anrhegion, i helpu i ddewis y presennol perffaith. P’un a ydych yn chwilio am rywbeth kawaii, traddodiadol neu od, codi rhywbeth o’r rhestr hon i wneud Japan gariad yn hapus. Yr wyf yn looove hyn yn hynod sushi sanau. Mae tri parau o sanau yn y blwch hwn, pob rholio i fyny i edrych fel sushi rhag ofn nad oeddech Yn gwybod, mae cannoedd o flasau gwahanol o Kit Kat yn Japan. Mae’r rhan fwyaf yn rhifynnau arbennig y gallwch ond ei gael mewn rhai dinasoedd neu rai tymhorau.

Mae’r nwdls wedi bod yn hynod o boblogaidd yn Japan ers eu lansio yn Japan yn ddiweddar, ac yn olaf yr wyf yn gweld yn rhywle fod yn llong nhw dramor. Byddent yn gwneud hwyl Japan thema stocio llenwad. Enw stampiau yn cael eu defnyddio yn Japan yn hytrach na llofnodion. Pan fyddwch yn agor cyfrif banc neu lofnodi contract, mae pobl Siapan yn defnyddio eu hunain yn bersonol stamp rwber. Yn ogystal, artistiaid Siapaneaidd stamp ar eu gwaith yn hytrach na llofnodi. Y siop hon yn rhoi cyfle i chi archebu eich hun enw stamp, yn uniongyrchol o Siapan. Gallwch ddewis delwedd n giwt fel cath, neu mwy traddodiadol siâp. Bydd y siop yn cyfieithu eich enw ac yn ei gwneud yn i mewn i’r stamp. Mae hwn yn yn wir anrheg unigryw ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn diwylliant Siapan, a gallai hefyd fod yn ddefnyddiol stamp ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn crefftau, llyfrau sgrap neu gelf. Mae hyn yn anhygoel llyfr arall canllaw i ddiwylliant Siapan. Fel y byddech yn ei ddisgwyl oddi wrth yr enw, mae’n sôn llawer am ‘geeky’ diwylliant fel manga, anime a gemau fideo yn Japan. Ond mae hefyd yn darparu cyflwyniad i traddodiadol yn Japan fel Bwdhaeth zen a seremoni te. Mae hon yn gyfrol ragorol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am y nifer o ochrau bywyd yn Japan. Kawaii yn golygu popeth girly, melys ac annwyl, o Hello Kitty plushies i n giwt ffasiwn ategolion. Y Kawaii Blwch yn Siapan tanysgrifiad blwch sy’n anfon i chi yn fisol syndod detholiad o kawaii nwyddau rhwng Japan a Korea. Mae pob blwch yn wahanol, ond gallai gynnwys teganau, ffôn swyn, deunydd ysgrifennu, sticeri, candy a nwyddau harddwch. Dychmygwch cyfan bocs o oer Siapan anrhegion. Yr wyf yn meddwl tanysgrifiad blwch gwneud rhodd anhygoel, oherwydd lwcus giftee mewn gwirionedd yn cael nifer o anrhegion ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae’n ganolog cysyniad mewn diwylliant Siapan, a credir i fod yn un o’r rhesymau am Japan disgwyliad oes hir. Mae’r llyfr hwn yn archwilio ikigai ei ryddhau llynedd a daeth yn bestseller rhyngwladol. Byddai’n gwneud anrheg gwych ar gyfer rhai sy’n hoff diwylliant Siapan neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn cysyniadau megis ymwybyddiaeth ofalgar a dod o hyd llawenydd. Dyma un arall n giwt am syniad ar gyfer anrheg ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn zen, Bwdhaeth a myfyrdod agweddau o ddiwylliant Siapan. Mae hyn yn mini ardd zen yn gallu gadael i unrhyw un yn creu lle arbennig ar gyfer ymlacio yn y cartref. Byddai hyn yn berffaith os ydych chi wedi allor neu ymlacio ardal yn y cartref. Yr wyf hefyd yn meddwl y byddai fod yn anrheg n glws ar gyfer gweithiwr brysur i gadw ar eu desg ar gyfer pan maen nhw ei angen i dawelu i lawr yn y gwaith. Reis powlenni fel hyn yn cael eu defnyddio ym mhob pryd bwyd yn Japan, fel eu bod yn gwneud yn berffaith yn Siapan yn ysbrydoli rhodd i rywun sy’n caru bwyd a diwylliant. Rwyf wrth fy modd hwn yn gosod oherwydd y clasurol sakura (cherry blossom) dylunio. Ac mae’n hyd yn oed yn dod gyda chopsticks. Eisiau i ddysgu eich plant am y gwych ddiwylliant Siapan. Mae hyn yn n giwt set rhodd yn cynnwys origami papur, sticeri, lluniau, taflenni ffeithiau, papur fan a’r llyfr gweithgarwch. Ffordd wych i gyflwyno eich plant i Japan. Bwyd siapan wedi cael enw da o fod yn gymhleth i baratoi, ond mewn gwirionedd yn y llyfr hwn yn ei gwneud yn wir yn syml ac yn hygyrch.

Yr wyf yn cael y llyfr hwn

Un peth yr wyf yn caru am y peth yw bod yn cael yr holl Siapan clasuron y byddech yn disgwyl (sushi, cawl miso) ond mae hefyd yn llawer o blasus cysur bwyd yn hoffi cyri, gyoza ac eraill yn coginio gartref. Siapan mwyn cael y Siapan poblogaidd gwin reis. Set nodweddiadol ar gyfer gwasanaethu mwyn cynnwys ceramig fflasg a phedwar cwpanaid bach i rannu. Rwyf wrth fy modd traddodiadol glas gwydredd ar y gyfres hon. Rilakkuma yn un o’r rhai mwyaf annwyl kawaii cymeriadau yn Japan. Mae hyn yn chopsticks set hon yn ei hachos ei hun. Byddai’n wych Siapan yn ysbrydoli rhodd ar gyfer plant neu unrhyw un sy’n caru y cymeriad n giwt. Unrhyw un obsesiwn gyda Japan rhaid breuddwydio o ymweld â Japan un diwrnod. Helpu gyda hyn cynhwysfawr llyfr teithio. Lonely Planet yn teithio gorau canllawiau ar y farchnad. Mae hyn yn un yn bron yn mil tudalen o hyd ac mae’n cwmpasu popeth o siopa yn Tokyo i heicio yn y cefn gwlad. Mae yna nifer o luniau lliw hefyd ar gyfer dydd yn breuddwydio i ben. Mae hwn yn rhaid i-gael ar gyfer unrhyw un sy’n gobeithio teithio i Japan. Enw mwclis wedi bod yn eithaf ffasiynol am gyfnod.

Beth am enw adnabod yn Siapan

Mae hyn yn siop ar Etsy yn ei gyfieithu beth bynnag enw a am i Siapan ac yn ei roi ar y mwclis. Gallech ddewis enw’r person a fydd yn gwisgo’r gadwyn, neu efallai enw rhywun annwyl. Mae ar gael mewn aur, arian neu aur, a gallwch ddewis y ffont yn rhy. Os ydych yn prynu ar gyfer rhywun sydd wedi treulio’r haf yn Japan, maent yn gwybod ac yn caru kakigori. Mae’n Siapan shaved iâ pwdin bod yn super poblogaidd ar ddiwrnodau poeth. Nid wyf erioed wedi gweld nhw ar werth dramor o’r blaen, ond y safle hwn llongau nhw o Siapan Os nad ydych yn gwybod foodie sydd â diddordeb yn Japan, gadewch iddynt roi cynnig ar wneud eu hunain sushi. Mae’r pecyn yn cynnwys popeth rydych ei angen i ddechrau arni (ac eithrio pysgod.). Byddwch yn cael treigl matiau, chopsticks, sushi reis, sushi finegr, gefnogwr oeri reis, ryseitiau a mwy. Gyflwyniad gwych i bwyd Siapan oddi wrth eich cartref eich hun. Siapan candy a melysion yn enwog ledled y byd am eu kawaii pecynnu, anarferol chwaeth ac yn gyffredinol cuteness. Os oes gennych chi ffrind sydd â dant melys a chariad o Japan, rydym yn caru Japan Blwch Candy. Mae hyn yn tanysgrifiad blwch gwasanaeth yn anfon deg llaw-dewis gwahanol losin a byrbrydau bob mis. Maent yn hyd yn oed yn cael llongau rhad ac am ddim ledled y byd. Os melysion yn nad yw eich peth, beth am amgen hwn tanysgrifiad blwch traddodiadol Siapaneaidd byrbrydau. Bokksu curad hardd dewisiadau dilys Siapan cynhyrchion bwyd sy’n cael eu dim ond eu gwerthu yn Japan. Maent yn gweithio mewn partneriaeth gyda llawer o hen deulu-redeg busnesau i ddod i chi y rhan fwyaf traddodiadol byrbrydau. Mae pob blwch yn cael ei lapio mewn hardd y gellir eu hailddefnyddio furoshiki lapio. Os yw eich cyllideb, nid ydynt yn ymestyn i danysgrifiad, gallwch hefyd archebu un ar-oddi ar y blwch. Dylai unrhyw un sydd wrth ei bodd yn Japan yn gwybod ac wrth ei bodd yn Stiwdio Ghibli. Roedd y peth cyntaf y mae llawer ohonom yn dysgu i garu am Japan. Mae’r rhain yn n giwt merched sanau gyda chymeriadau o’r Ghibli animeiddiadau yn wych Siapan rhodd ar gyfer ei. Mae wedi cartŵn n giwt lluniau o’r holl Japan mwyaf enwog ac annwyl bethau, o origami i Godzilla y shinkansen bwled trên. Os nad ydych yn gallu penderfynu beth arall i brynu oddi wrth y rhestr hon, mae hyn yn tee yn cynnwys yr holl ganolfannau Beth oedd eich barn chi. Byddwch yn prynu unrhyw beth oddi ar y rhestr hon. Oes gennych chi unrhyw syniadau da ar gyfer oer Siapan anrhegion.

Gadewch i mi wybod