Arian awgrymiadau ymarferol yn Japan am arian. Yen gwerth, Faint ydych chi’n ei angen. ac ati. o MUMu Awgrymiadau Teithio yn Japan

 

Mae’n dal yn wir bod Japan yn arian parod gymdeithas, a siarad yn gyffredinol. Efallai y byddwch yn cael amser caled i ddefnyddio cerdyn credyd a cherdyn debyd ar gyfer talu swm bach o arian. h. y. lleol pris tocyn trên, bwyd yn gyntaf ac yn derbyn y ffi. Felly, mae angen i chi gyfnewid eich arian Yen. Gwirioneddol gyfradd gyfnewid o un arian cyfred Yen yn waeth nag y siart hon oherwydd ymdrin â thaliadau. Os nad ydych yn defnyddio’r arian hwn ar yr holl ac yn eu newid i Doler yr unol daleithiau yno, mae arian y byddwch yn ei gael yn cael ei ddoleri. hanner cant-un gan ddefnyddio cyfradd y llun uchod. Eich un o’r pryderon yn y cryfder yr arian. mae’n wir yn dibynnu ar y berthynas rhwng Japan ac yn eich gwlad. Os gwelwch yn dda gweld y gwahaniaethau rhwng arian cyfred siart. Mae hyn yn enghraifft o doler yr unol daleithiau, Canada a Ddoleri, EWRO a phrydain fawr Pound. Bar melyn yn wreiddiol arian (uned) ydych chi wedi cael, ac yn y bar gwyrdd yn y gytbwys uned ar ôl y cyfnewid. Mae’r siart hwn yn seiliedig ar y gyfradd gyfnewid Travelex un diwrnod. Mae’n dim ond data cyfeirio sy’n rhoi syniad i chi am eich arian golled Yen Siapan. Cyfraddau cyfnewid yn amrywio o werthwyr. Mae’n bwysig i ddewis da deliwr. Yn achos Prydain Fawr Pound: yr wyf yn dod o hyd i’r Gwe-safle yn y deyrnas unedig Swyddfa’r Post. Maent yn rhoi bargen dda i gwsmeriaid. Yr wyf yn dysgu bod yn y DU pobl wedi pleidleisio yn y DU Swyddfa’r Post fel y ‘gorau Cyfnewid Tramor Arian Teithio Manwerthwr’ yn y Gwobrau Teithio Prydain. Os ydych yn byw yn y DU, byddai’n syniad da i defnyddiwch DU a swyddfa’r Post. Mae yna amryw o cyfnewid arian cyfred siopau. Adekoya a siopau eraill yn croesawu chi. Adekoya swyddfa awr: -: gwnewch gwiriad y swyddfa awr o flaen llaw.

Maent hefyd yn cael eu trin bost stamp, tocynnau cyngerdd, tocyn teithio, bagiau brand, gwylio, jewelry. Nodweddiadol ail-werthu siop. Dyma sampl gyfradd gyfnewid gan Adekoya. Mae llawer o fusnesau bach yn cyfnewid cyfleusterau sydd ar gael yn Japan yn ychwanegol at y prif weithredwyr. Ond mae eu lleoliadau yn cael eu nid yw mor gyfleus ar gyfer teithwyr. Eu gyfradd gyfnewid yn weddol dda. Dylech roi cynnig arni os ydych wedi challengeable meddwl ac amser. Nid oes angen i chi boeni am y maes Awyr treth yn awr. Mae’n cael ei gynnwys yn eich tocyn pris. Mae rhai o’r derbyniadau yn cael eu hargraffu yn Siapan. Felly roedd yn well i ysgrifennu y memo ar cyn gynted ag y byddwch yn ei dderbyn. Cyn gynted ag y byddwch yn ei dderbyn, roedd yn well i ysgrifennu y eitem hon yn dderbynneb. Fel arall, bydd gennych broblem fawr i ddod o hyd allan a derbyn yn personol a busnes. Gallwch ddarllen y rhifol niferoedd felly mae’n gallu helpu ond yn cymryd llawer o amser. Mae rhai brafiach bwytai Siapan fydd yn rhoi i chi hen ffasiwn derbyn. Yn yr achos hwn, yr holl wybodaeth yn cael ei hysgrifennu yn Siapan ‘Kanji’ hyd yn oed rhifol nifer a dyddiad. Roedd yn well ysgrifennu i lawr y cyfanswm arno. Neu cadwch eich Cerdyn Credyd, derbynneb. Siopau cyfleustra yn y lle gorau i brynu brecwast a chinio i savemoney