Mae'r holl gyfreithwyr yn Japan ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth Uponese cyfreithwyr.


Astudio Dramor Rhaglenni yn Japan


Byddwch yn barod ar gyfer antur gyffrous dramor

Ar gyfer llawer o Siapan hanes mae'n parhau i fod yn ynysig o'r byd y tu allanYn y eg ganrif, fodd bynnag, yn y busnesau bach wlad ynys agor ei drysau i fasnachu a gweithredol polisi tramor, ac nid yw erioed wedi edrych yn ôl yn dod i'r amlwg fel prif grym byd-eang. Gwneud y naid i astudio dramor yn Japan yn cael y cyfle i drochi eich hun o fewn top-radd amgylchedd academaidd ac yn fywiog, annibynnol diwylliant sydd wedi sefyll prawf amser ac yn globaleiddio i aros yn driw i'w gwreiddiau. Japan yn chanolig eu maint genedl oddi ar arfordir Dwyrain Asia a oedd yn cwmpasu archipelago o bron i, ynysoedd. Y pedwar prif ynysoedd y mae'r rhan fwyaf o Siapan miliwn o ddinasyddion yn byw yn Hokkaido, Honshu, Shikoku, a Kyushu. Wedi'i leoli ar y môr Tawel Ring of Tân, yn anghyson patrymau tywydd a trychinebau naturiol wedi bod yn anffodus yn nodweddiadol o hanes Siapan yng nghanol y tirlun, ac yn parhau i fod yn amlwg yn rhan o'i hunaniaeth genedlaethol heddiw. Gyda bron i ddeugain o miliwn o bobl yn byw yn yr ardal fetropolitan, Tokyo yn cael y dewis cyntaf ar gyfer llawer o fyfyrwyr rhyngwladol o ble i astudio dramor yn Japan. Y wlad prifddinas a dinas fwyaf yn brif ganolfan y diwylliant, technoleg, cyllid, ac arloesedd byd-eang. Yn gartref i bron i un rhan o dair o Japan boblogaeth, y metropolis enfawr yn gallu yn aml yn teimlo fel byd bach ei hun. Poblogaidd eraill dinasoedd lle efallai y byddwch yn edrych i astudio dramor yn Japan yn cynnwys Kyoto, Nagoya, a Fukuoka. Mae bron i wyth gant o brifysgolion ledled y ynysoedd Siapan, felly gymryd yr amser i edrych i mewn i gymaint o wahanol opsiynau ag y bo modd i chi benderfynu lle bydd yn teimlo fel y gorau yn addas.

Mae'r wlad hefyd yn effeithlon iawn cysylltu gan uchel-cyflymder rheilffordd, felly byddwch yn cael mynediad hawdd i bob man arall.

Y rhwystr iaith bob amser wedi bod yn un ffactor sy'n cyfyngu ar gyfer myfyrwyr i astudio dramor yn Japan. Tra bod prifysgolion lleol yn gwneud gwthio i ddarparu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol (yn cynnwys targed cenedlaethol o, o fyfyrwyr tramor yn y wlad erbyn), erys y ffaith bod y rhan fwyaf o gyrsiau yn fawr Siapan prifysgolion yn cael eu haddysgu yn yr iaith leol, gan gyfyngu ar y cwmpas cyfle ar gyfer y rhai nad ydynt yn siarad Siapan. Felly, er mawr prifysgolion yn dechrau cynnig mwy o gyrsiau a addysgir yn saesneg, mae hefyd yn gyffredin iawn ar gyfer myfyrwyr tramor i astudio dramor yn Japan ar lloeren brifysgol neu ysgolion rhyngwladol, lle y saesneg-a addysgir rhaglenni a gynlluniwyd o'r gwaelod i fyny ar gyfer byd-eang corff myfyrwyr. Siapan cyrsiau iaith yn aml yn cael eu hefyd yn rhan annatod o'r rhain yn astudio dramor rhaglenni yn Japan, a gall fod yn help mawr mewn bywyd y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae rhai poblogaidd eraill meysydd pwnc sy'n cael eu dilyn gan y myfyrwyr sy'n astudio dramor yn Japan gynnwys economeg, cysylltiadau rhyngwladol, hanes, ac astudiaethau Asiaidd. Astudio dramor rhaglenni yn Japan yn cael eu cynnig drwy gydol y flwyddyn, gan roi i fyfyrwyr yr hyblygrwydd i gofrestru ar gyfer tymor yr haf, yn disgyn neu semester y gwanwyn, neu hyd yn oed flwyddyn gyfan. Er bod y rhan fwyaf o Siapan prifysgolion preifat a ffioedd dysgu rhai o'r uchaf yn Asia, mae addysg uwch yn dal i fod yn eithaf fforddiadwy o gymharu â gwledydd y Gorllewin, megis yr Unol Daleithiau neu y Deyrnas Unedig.

Mae yna hefyd nifer o wahanol ffyrdd y gallwch fynd ati i gael cymorth ariannol, yn amrywio o trwy eich prifysgol gartref i eich gwesteiwr brifysgol allanol ysgoloriaethau.

Costau ychwanegol o fyw fydd yn cael ei rhad, naill ai tra byddwch yn astudio dramor yn Japan yn y wlad drutaf yn Nwyrain Asia, ac yn y costau byw ar yr un lefel â'r economïau datblygedig eraill megis y rhai yng Ngorllewin Ewrop a Gogledd America. Mesurau syml megis ddefnyddio cludiant cyhoeddus, coginio ar gyfer eich hun, ac yn manteisio ar yr holl rhad ac am ddim adloniant lleol yn gallu eich helpu i arbed mawr. Os ydych angen rhywfaint o cymorth ychwanegol i arbed, yn ystyried creu crowdsourcing codwr arian. Eich ffrindiau a'ch teulu yn gallu helpu i wneud eich ystyrlon teithio breuddwydion yn realiti. Aros mewn cartrefi fel arfer yw'r opsiwn mwyaf poblogaidd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio dramor yn Japan, er yn aml llety eraill fel myfyriwr ystafelloedd cysgu neu fflatiau unigol yn cael eu cynnig yn ogystal. Oherwydd bod Japan yw un o'r mwyaf poblog gwledydd yn y byd, llety fod yn llai helaeth nag efallai y byddwch yn gyfarwydd â, fodd bynnag, byddwch yn synnu gan pa mor effeithlon ac yn gyfforddus yn y Siapan ddefnyddio llai o le.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dwys Siapan-iaith addysg

Os ydych yn bwriadu astudio dramor yn Japan am gyfnod hwy na thri mis, yna rydych bydd angen i chi gael fisa myfyriwr ar gyfer eich arhosiad. Naill ai eich rhaglen astudio dramor yn Japan neu eich gwesteiwr bydd y brifysgol fel arfer yn eich cefnogi chi drwy gydol y broses hon, ac yn y cyfamser, gallwch edrych ar ein Llysgenhadaeth japan Cyfeiriadur am fwy o fanylion ar eu polisi tuag at eich gwlad cartref.

Mae 'Tir y Rising Sun' yn aml yn gallu teimlo fel byd o ei hun yn Nwyrain Asia, gwahanu oddi wrth y tir mawr yn genedl ynys, ac yn cymryd balchder mewn i raddau helaeth yn annibynnol diwylliant.

Ysbryd Arloesol. Tra bod y rhwystr iaith, mae braidd yn gyfyngedig prifysgolion Siapan o globaleiddio i'r un graddau fel cymheiriaid y Gorllewin, mae'r addysg o ansawdd uchel ac ysbryd o arloesi sy'n gyrru y byd academaidd yn y wlad dylid dim yn cael ei werthu byr. Japan wedi mwy o enillwyr gwobr Nobel nag unrhyw wlad yn Asia. Effeithlon O Deithio.

Fel ymwelydd i'r wlad, byddwch yn dod i yn fawr yn gwerthfawrogi pa mor hawdd y gallwch chi fynd o gwmpas y wlad gyfan o Japan.

Gan ei gynhwysfawr metro systemau o fewn dinasoedd i'r cyflymder uchel rheiliau yn eu cysylltu, bydd gennych y rhyddid i archwilio cymaint ag y byddwch yn gweld yn dda. Cychwyn i astudio dramor yn Japan yn cael ei bythgofiadwy antur byd-eang, yn ystod y byddwch yn dod i brofi gwlad a diwylliant sydd wedi bod yn hanfodol ddylanwadol wrth siapio ein byd modern. Yn meddwl eich bod i fyny iddo. Byw yn Japan ac yn dysgu nad yn unig iaith, ond hefyd profiad go iawn Siapan a diwylliant gyda myfyrwyr o ugain o wledydd gwahanol. KCP Rhyngwladol yn Ysgol Iaith Siapan yn hynod heriol, yn fforddiadwy. Gyda rhaglenni mewn Celf, Pensaernïaeth, Iaith Asiaidd Diwylliant a int'l Busnes, Deml Unol Japan fydd yn eich helpu i ddarganfod y ddinas bob amser yn chwilio. Yn byw ac yn dysgu yn Japan gyda'r AU Dramor. Datblygu eich Siapan sgiliau iaith ac yn fwy gyda ein rhaglenni yn Nagoya ac yn Tokyo. Ar gyfer ynys fechan wlad, Japan yn cynnig diddorol cyfuniad o'r hen a'r newydd. Gyda CIS dramor, byddwch yn cael y gorau o ddau fyd. Japan yn wlad o diddiwedd cyferbyniadau a eithafion, o shrines hynafol i'r modern, cyflym-paced bywyd. Roedd y Brifysgol Deml, Japan Campws (TUJ), astudio dramor rhaglenni UDA yn cynnig cyfle i israddedigion i. Academaidd rhaglen haf yn Tokyo yn J. Oberlin Brifysgol. Addysgir yn saesneg. Cost isel, ac yn agored i bawb. Semester ar y Môr yn fyd-eang daith sy'n dod â myfyrwyr wyneb-yn-wyneb gydag amrywiaeth ein byd. Tokyo, economaidd, technegol a gwleidyddol hub o Japan, yn un o'r byd mwyaf bywiog a. Yn yr Haf, Hokkaido yn y lleoliad gorau i astudio Siapan a mwynhau gweithgareddau gyda pobl Siapan. Genki Diwylliant Siapan Ysgol yn ysgol iaith Siapan sy'n cynnig i fyfyrwyr. Meiji Academi yw eich porth i Japan gan gynnig digonedd o wahanol Siapan cyrsiau.