Mae'r holl gyfreithwyr yn Japan ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth Uponese cyfreithwyr.


Beth yw hi i fod yn gyfreithiwr yn Japan


Mae'n ddiddorol gweld bod cyfreithwyr mae llawer yn hapus iawn pan fyddant yn cael"ddieuog"dyfarniad. Siapan erlynwyr yn unig sydd â'r hawl i erlyn ar eu descretionFelly, maent fel arfer yn erlyn cwmni yn unig o achosion er mwyn osgoi cael nid yn rheithfarn euog. Mae'r rhan fwyaf o peth pwysig yw i wneud setliad gyda'r dioddefwr cyn erlyn Os anheddiad wedi cael ei wneud, ac dioddefwr faddeuodd sawl sydd dan amheuaeth, yna bydd erlynydd gollwng achos yn fwy tebygol. Amau eu hunain ddylech siarad llawer gyda heddlu neu erlynydd oherwydd eu bod yn cael eu ceisio i gasglu tystiolaeth a gyffes am euogfarn, nad ydynt yn gweithio i ddod o hyd i wirionedd.