Casglu dyledion yn Japan

 

yn y broses o adfer taliadau sy’n ddyledus naill ai gan unigolion neu fusnesau

gall eich helpu gyda chwblhau gwasanaethau cyfreithiol ar gyfer ymdrin â dyledion

Gallwn eich helpu i gychwyn ar y casglu dyledion broses yn Japan, y ddau yn ei extrajudicial cyfnod ac yn y llys neu farnwrol cyfnod. Rydym yn ymdrin â phob achos yn ôl ei hynodion ac yn gallu darparu digon o arweiniad ar sut i drafod neu ddelio â y dyledwr.

Mae ystyriaeth arbennig yn cael ei roi pan fydd y dyledwr yn gwmni sy’n wynebu methdaliad