Chyflafareddu Portland, Inc

 

(I gychwyn gyflafareddu yn unol ag cytundebol darpariaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol cyflafareddu ac sydd naill ai’n ei gwneud yn ofynnol caniatáu i gymrodeddu yn unol â’r ASP rheolau neu ar y cychwyn parti yn cynnig bod angen cyflafareddu yn cael ei weinyddu gan ASP o dan ei reolau.) Mae’r Hawlydd wedi nodi isod drwy hyn yn cychwyn yn cyflafareddu drwy dalu i Chyflafareddu Portland, Inc

Hawlydd yn cydnabod bod ASP cyflafareddu un rheol yn ei gwneud yn ofynnol Hawlydd i wasanaethu ar bob un o’r Blaid Gwrthwynebu ac mae pob parti o’r fath yn atwrnai, os yn hysbys, copi o’r Datganiad o Hawliad a chopi o’r Predispute Cytundeb (neu y dogn perthnasol ohono), a bod gwasanaeth o’r fath yn gallu cael ei gyflawni drwy bostio dywedodd copïau at eu cyfeiriad hysbys diwethaf neu drwy ddarparu