Cofrestru Cwmni yn Japan — gosod i fyny neu i gofrestru Cwmni neu Fusnes yn Japan, Cwmni ar y Môr — y Gyfraith Ymddiriedolaeth Ryngwladol

 

Japan yn wlad ynys yn Nwyrain Asia

Y llosgfynydd o Fujiyama yn y brig o Japan

Yn cael ei llenwi â mwy na miliwn o bobl, yn Japan yn rhengoedd degfed yn y byd. Mawr Tokyo, sy’n cynnwys y brifddinas o Siapan (yn Tokyo) a nifer o gerllaw prefectures gyda phoblogaeth o fwy na deg ar hugain miliwn o bobl, yn cael y mwyaf grynhoad trefol yn y byd. O ganlyniad i atebolrwydd cyfyngedig o’r cyfranwyr, y manteision o ariannu uchel a hyder yn y gymdeithas, yn y cyd-stoc cwmni yn y mwyaf a ddefnyddir sefydliadol a chyfreithiol ffurflen. O ystyried y ffaith bod er mwyn cofrestru ar y cyd-stoc cwmni yn Japan, y lleiafswm cyfalaf yn y swm o gan mil o USD (miliwn yen) neu fwy yw’r gofyn, mae hyn yn sefydliadol ac yn ffurf gyfreithiol y gall dim ond fod yn broffidiol ar gyfer cynrychiolwyr o fusnes mawr. Ar gyfer cwmnïau sy’n cynrychioli y rhan honno o’r chanolig eu maint busnes yn y farchnad, bydd yn fod yn fwy cost-effeithlon i wneud dewis o blaid y LLC (y Cwmni Atebolrwydd Cyfyngedig), oherwydd bod yr isafswm statudol cyfalaf a ragnodir gan y gyfraith yn cael ei gyfyngu i swm o, USD (miliwn yen). Ar gyfer entrepreneuriaid yn tueddu i fod yn cymryd rhan mewn busnesau bach yn y farchnad, bydd yn fwy proffidiol i gofrestru ar y gangen y cwmni yn Japan, ac mae’r ychydig iawn o gyfalaf yn cael ei ddarparu ym mhob achos o’r fath sefydliadol a chyfreithiol ffurflen. fel ymgorffori y cyhoedd yn cwmni stoc ar y cyd, y cyfranddaliadau yn cael eu gwerthu ar gyfer y bwriad o ddenu buddsoddwyr. Ar gyfer pob dull, gwahanol becynnau o’r dogfennau sydd eu hangen, ac ychydig yn wahanol prosesau cofrestru yn cael eu darparu ar gyfer. Oherwydd y ffaith bod y drefn gofrestru ei hun yn ychydig yn gymhleth gan y tâp coch biwrocrataidd, mae’n golygu i fod yn bresennol yn y diriogaeth o Japan ac yn ei gwneud yn ofynnol arbennig cyfreithiol, economaidd a cyfrifo gwybodaeth i sefydlu a chynnal y fenter. Er mwyn arbed amser ac arian, entrepreneuriaid sydd â diddordeb mewn cofrestru busnes yn Siapan yn cymryd i mewn i wasanaeth y cwmnïau sy’n darparu gwasanaethau yn yr awdurdodaeth hon. Yn yr achos hwn dylid nodi mai ychydig iawn o gwmnïau yn y wladwriaeth sy’n darparu cyfreithiol cynhwysfawr a gwasanaethau cyfrifyddu. Pan fydd y cwmni yn cofrestru dogfennau yn cael eu cyflwyno i’r awdurdod cofrestru, dylent fod yn yng nghwmni y ‘dystysgrif ar apposition y sêl’ gan gynrychiolydd cyfarwyddwr. Os bydd y sylfaenydd neu gynrychiolydd cyfarwyddwr y cyd-stoc cwmni yn y dinesydd o Japan sydd wedi cael y dystysgrif cofrestru ar yr estron, yna mae person o’r fath yn gallu cael y dystysgrif ar apposition y sêl, ac yn yr achos hwn, mae’r dogfennau yn cael eu cymeradwyo gan ei lofnod, yn hytrach na sêl. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, bob tro pan fydd y llofnod yn cael ei ardystio, a dylai fod o reidrwydd yn cyd-fynd gan dystysgrif dilysu ar y llofnod a gyhoeddwyd gan y notari yn y wlad cartref y sylfaenydd neu gynrychiolydd cyfarwyddwr. Pan yn cofrestru cwmni yn Japan, yn y rheoleiddio dogfennau llywodraethu gan ddeddfwriaeth llafur a’r Gyfraith ‘Ar Hawliau Eiddo Deallusol’ dylai hefyd fod yn cadw mewn cof. Yn dibynnu ar y math o fusnes, efallai y bydd angen i gael trwydded neu gadarnhad gan yr awdurdod cymwys yn unol â deddfau effeithiol a rheoliadau. Y Gyfraith ‘Ar Reolaeth dros Gynnal Economaidd Tramor Gweithgaredd a Masnach Dramor’ yn darparu ar gyfer normau rheolaeth briodol o weithgarwch economaidd tramor yn seiliedig ar yr egwyddor o ryddid o fasnach dramor. Mae’n golygu bod yn y digwyddiad y cwmni gyda chyfalaf tramor yn gwneud yn fuddsoddiadau uniongyrchol yn Japan, mae’n rhaid i chi gydymffurfio â rheolau penodol ar egwyddorion ‘hysbysiad cyn swydd facto’, ‘caniatâd ymlaen llaw’ neu ‘hysbysiad yn rhan’ yn unol â’r darpariaethau a ddarperir ar gyfer gan y gyfraith. Yn lleihau y gofynion ar gyfer y swm cychwynnol o gyfalaf, y Gyfraith ‘Ar Gefnogi Mentrau Bach a Chanolig’ mewn grym yn y wladwriaeth, ac yn y Gyfraith Ar Hwyluso Sefydlu Busnes Newydd’ a oedd hefyd yn ailystyried. O ganlyniad, gan ddechrau o, daeth yn bosibl i osgoi’r lleiafswm a ddarperir gan y gyfraith ar gyfer y cyfalaf cychwynnol y cwmni. Rydym yn cofrestru cwmni yn Japan i chi o fewn yr amser byrraf posibl.

Prynu cwmni yn Japan am bris isel yn bellach yn haws nag erioed

Creu cwmni yn Japan yn un o’r symlaf a rhataf o ffyrdd i ddechrau dilys busnes rhyngwladol. Rydym yn darparu chi gyda gwybodaeth gyflawn am yr holl parthau ar y môr yn Japan. Gwasanaethau cyfreithiol ar gyfer busnes yn Japan a gwledydd eraill yn y prif ymhlith y cyfeiriadau o’r gwaith mae ein cwmni