Corffori cwmni yn Japan, Cofrestrwch cwmni yn Japan

 

Japan yw un o’r mwyaf pwysig i economïau yn y byd ac mae’n denu miloedd o fuddsoddwyr tramor o bob cwr o’r byd bob blwyddyn. Mewn trefn i wneud busnes yn Siapan, tramor entrepreneur ei angen yn gyntaf i gofrestru cwmni yn Japan. Yn ffodus, gall un ddewis ymhlith y busnes ffurflenni sy’n dod o dan y trefniadau llywodraethu y Cwmni Gyfraith. Fuddsoddwyr tramor yn cael budd o’r un hawliau â rhai lleol pan ddaw i corffori cwmni yn Japan, ac felly mae’n eithaf hawdd i sefydlu busnes yma. Isod, mae ein cwmni yn ffurfio arbenigwyr yn Japan yn egluro sut i gofrestru busnes yn y wlad hon. Lleol a buddsoddwyr tramor yn gallu dewis rhwng un o’r mathau canlynol o gwmnïau os ydynt am i ddechrau busnes yn Japan: Wrth ddewis y busnes yn ffurfio o dan y mae’r cwmni Siapaneaidd yn gweithredu, mae’n bwysig ystyried y gofynion canlynol: mae Ein asiantau lleol yn gallu helpu fuddsoddwyr tramor sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes gyda’r cwmni corffori weithdrefn yn Japan. Gallwn helpu gyda y gwaith o baratoi’r holl ddogfennau angenrheidiol ar gyfer cofrestru ac yn eu ffeilio gyda’r Gofrestr Masnach yn Japan. Y Siapan deddfwriaeth nid oes angen lleiafswm cyfalaf cyfrannau yn y chofrestru cwmni atebolrwydd cyfyngedig. Un o’r camau pwysicaf ar gyfer agor busnes yn Siapan yn paratoi’r dogfennau sydd eu hangen i ddechrau. Yn dibynnu ar y math o gwmni ei gorffori, rhaid i un baratoi ar: Y gwaith o baratoi’r dogfennau corffori yn awgrymu cael eu drafftio ac yn notarized cyn iddynt gael eu ffeilio gyda’r Cwmnïau Gofrestr. Mae’r weithdrefn gofrestru yn cael ei gwblhau o fewn tua chwe wythnos, gan ei fod hefyd yn awgrymu gwneud cais ar gyfer rhai trwyddedau busnes yn dibynnu ar y diwydiant i weithredu mewn. Pan ddaw at y costau o cofrestru cwmni yn Japan, buddsoddwr tramor dylai gwybod bod rhai o’r gweithdrefnau a gallu yn cael ei gwblhau yn rhad ac am ddim. Ymhlith y rhain yn y llain o y cwmni yn enw, gofrestru gyda’r awdurdodau treth a gael y rhif TAW. Cofrestru at ddibenion nawdd cymdeithasol ac yn cael y gyflogres ac y cymeradwyaethau ar gyfer ffurflenni treth yn cael eu hefyd yn rhad ac am ddim. Mae’r cwmni ffi gofrestru yn awgrymu talu.

Y sêl y cwmni a fydd hefyd yn costio o amgylch, JPY. Japan yw un o’r rhai mwyaf toreithiog economïau yn Asia ac yn y cofrestru cwmni yma fydd yn dod â llawer o fanteision yn enwedig i’r rhai sydd â diddordeb mewn diwydiannau uwch-dechnoleg, fodd bynnag, diwydiannau traddodiadol fel gweithgynhyrchu ac electroneg dal i fod ymhlith y rhai mwyaf deniadol ar sectorau economaidd yn Japan. Y safon gorfforaethol gyfradd treth incwm yn Japan yn.

pedwar

Y rhai sydd ar agor cwmni yn Japan a bydd hefyd yn talu y trigolion lleol dreth a menter lleol treth, y ddau a osodir ar lefel leol gan y bwrdeistrefi neu prefectures a efallai y amrywio yn ôl maint y cwmni. ugain treth ataliedig yn gymwys ar ei ganfed, breindaliadau, a diddordeb. Y real treth eiddo, treth stamp, a nawdd cymdeithasol yn cael eu enghreifftiau eraill o trethi sy’n daladwy gan gwmnïau. Japan wedi llofnodi llawer o dwbl treth cytundebau gyda gwledydd ledled y byd. Mae’r rhain yn darparu rhyddhad rhag trethiant dwbl ar y rhan fwyaf o fathau o incwm, ar yr amod bod y gorfforaeth yn deillio incwm o Japan ac o wlad arall y mae cytundeb yn cael ei lofnodi. Buddsoddwyr sy’n ystyried dechrau cwmnïau mewn gwledydd eraill, er enghraifft, yn Belarus, Uzbekistan, neu hyd yn oed mewn awdurdodaethau y môr fel, Ynys Manaw neu Ynysoedd Virgin Prydeinig, gall y cwmni yn derbyn gwasanaethau cofrestru gan ein partneriaid. Yr hyn sy’n cyfateb o ledled y byd TAW yn Japan yn y Defnydd o Dreth, sy’n cael ei osod ar gyfradd o wyth. Clasurol gofrestru ar gyfer CT yw nid yn orfodol ar gyfer y cwmnïau yr Awdurdodau Treth yn edrych ar y cyntaf ffeilio treth ac yn penderfynu os bydd y cwmni yn CT trethdalwr yn dibynnu ar y trethadwy yn y gwerthiant yn ystod y flwyddyn ariannol. Trafodion yn y cartref, megis cludiant gwasanaethau a gynigir yn Japan yn amodol ar y defnydd o dreth. Y CT y disgwylir i gynyddu i ddeg yn y blynyddoedd i ddod, ond ar yr un amser, y gyfradd ostyngol yn yr wyth ar hyn o bryd yn parhau i fod yn eu lle ar gyfer nwyddau penodol.

Y cyflog cyfartalog yn Japan tua

JPY mil y mis, yn dibynnu ar y maes busnes a chymwysterau