Mae'r holl gyfreithwyr yn Japan ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth Uponese cyfreithwyr.


Cyfreithiwr Cwestiwn - Cost i Dynnu i fyny Byr Contract


Gall unrhyw un sy'n cael Cyfreithiwr i chi Gael o Ddifrif yn Gofyn Cyfreithiwr i dynnu i fyny byr contract Faint da parchus swm o arian i dalu cyfreithiwr tip da ffrind i'r teulu (Cyfreithiwr) i gael rhywfaint busnes byr rhent papurau tynnu i fyny, er enghraifftDim byd ffansi, ond yn amlwg yn dal i fod yn cymryd rhywfaint o amser i'w wneud, beth fyddai'n fod yn foddhaol yn y Domen yn Talu am rywbeth fel na. Rhentu eiddo busnes ar gyfer X faint o Ddoleri y mis, gyda phum flwyddyn contract gyda manwl asedau yn cael eu defnyddio opsiwn i ymestyn ei brynu ar ddiwedd y terem y brydles (yn Lletchwith yn rhoi, lol) Mae teulu ffrind allai fod yn sarhau ar eich hyd yn oed yn cynnig i chi dalu unrhyw beth am ambell llaw gyda syml dogfennau cyfreithiol, ond mae'n dda i gael dealltwriaeth. Fodd bynnag, os gallai fod yn dod yn arferiad, neu nid ydych yn agos iawn at y person hwn, holwch y 'raddfa gyfredol' ar gyfer y math hwn o waith yn ei swyddfa, ac yn disgwyl dim disgownt. Mae gen i 'dinas gyfnewid' a 'gwlad y gyfradd' yr wyf yn codi tâl gwahanol gleientiaid, gyda'r ddinas yn gyfnewid fod yn uwch o lawer ar gyfer achos sy'n cynnwys mynd i y ddinas (yr wyf yn casineb) ac yn llawer is ar gyfer achosion hynny yr wyf yn mwynhau trin. Er enghraifft, efallai y byddwn yn codi tâl gant o ddoleri yr awr ar gyfer contract syml, ond yn cyfyngu fy bil i dair awr, hyd yn oed os bydd yn cymryd mwy o amser i mi, ac yna dangos yr amser ychwanegol fel 'trwy garedigrwydd disgownt.

Ar y llaw arall, efallai y byddwn yn codi tâl o hyd at bedwar cant o ddoleri yr awr ac ddoleri yn, cadw drafft yn unol daleithiau patent cais, gan dybio ei fod yn dechnoleg diddorol y byddai hyd yn oed gyfiawnhau fy treulio amser arno.

ps: peidiwch â defnyddio oddi ar-y-silff ffurflenni contract oni bai eich bod am i esbonio pam nad ydych wedi defnyddio'r ffurflen anghywir, neu yn gadael allan rhai elfen hanfodol bod eich cyflwr arbennig yn ei gwneud yn ofynnol, ac mae ganddynt nid oes neb ar fai am gamymddwyn.