Cyfreithwyr Amddiffyn troseddol, Cwmnïau cyfreithiol yn Japan ar gyfer Pob Dinas

 

Amddiffyn troseddol y gyfraith yn cynnwys yr amddiffyniadau cyfreithiol a roddir i bobl sydd wedi cael eu cyhuddo o gyflawni trosedd. Asiantaethau gorfodi’r gyfraith ac erlynwyr y llywodraeth wedi adnoddau helaeth sydd ar gael iddynt. Heb digon o warchodaeth ar gyfer y sawl a gyhuddir, y cydbwysedd grym o fewn y system cyfiawnder fyddai’n dod yn gogwyddo o blaid y llywodraeth. Gan ei fod yn cael, triniaeth deg achos troseddol diffynyddion yn aml yn dibynnu cymaint ar y sgiliau eu atwrnai amddiffyn fel y mae y sylwedd amddiffyniadau a gynhwysir yn y gyfraith. Orrick ddyledus ei enw at y cymeriad, gonestrwydd, gallu, ac ysbryd entrepreneuraidd y mae ei gyfreithwyr a staff, gan ddechrau gyda sylfaenwyr Jarboe, Goodfellow, Eells, ac yn Orrick, ac yn parhau hyd y dydd hwn. Mae ein harbenigedd yn y cyllid cyhoeddus a chorfforaethol y gyfraith yn deillio o arloesol.

Yn adnabyddus am ein medrus gwaith yn gymhleth iawn faterion sydd yn hanfodol i ein cleientiaid, rydym yn cynnig lefelau uchel o ragoriaeth ac amrywiaeth ar draws ein holl arferion ac arbenigeddau.

Mae ein cleientiaid, mae llawer ohonynt yn y diwydiant ac arweinwyr byd-eang

Cwmni gyfraith Trosolwg Satsuki Gyfraith Cwmni wedi trin achosion am nad ydynt yn Siapan cleientiaid am fwy nag ugain mlynedd. Yn enwedig, rydym yn hyderus yn rhyngwladol ysgariad, gwarchodaeth plant, cipio plant, achosion o fewnfudo. Rydym hefyd yn delio ag achosion troseddol, damweiniau traffig iawndal, a gweithwyr damwain iawndal, er