cyfrifoldeb disgyblu

 

Disgyblu yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio fathau o wybodaeth, arbenigedd a sgiliau, pobl, prosiectau, cymunedau, problemau, heriau, astudiaethau, ymchwiliad, y dulliau a’r ymchwil ardaloedd sy’n cael eu cysylltu’n gryf â academaidd mewn meysydd astudio (academaidd. Wicipedia rheolau disgyblu Praeseptau, megis y Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol, sy’n proscribe atwrnai rhag cymryd camau gweithredu penodol yn yr arfer o gyfraith. Geiriadur o’r Gorllewin s Gwyddoniadur Americanaidd Gyfraith.

Y gyfraith geiriadur disgyblu rheol rheol sy’n ei osod allan yn yr ABA Model Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol ac y mae ei groes gall arwain at gamau disgyblu yn erbyn y darfu cyfreithiwr cymharu ystyriaeth foesegol Merriam. Y gyfraith geiriadur gamau disgyblu yn Achos sy’n cael eu dwyn yn erbyn atwrnai i sicrhau ei gerydd, atal dros dro neu disbarment ar gyfer gwahanol gweithredoedd o ymddygiad amhroffesiynol. Mae’r rhan fwyaf o daleithiau wedi gweithdrefnol rheolau sy’n llywodraethu achosion o’r fath gan gynnwys Rheolau Disgyblu. Black gyfraith geiriadur rheolau disgyblu Enw y Rheolau Disgyblu yr ABA Cod Enghreifftiol o Gyfrifoldeb Proffesiynol. Maent yn nodi isafswm y lefel o ymddygiad isod a oes cyfreithiwr yn gallu syrthio heb fod yn destun camau disgyblu. Mae’r rheolau hyn wedi cael eu disodli gan yr ABA. Black gyfraith geiriadur gamau disgyblu yn Achos sy’n cael eu dwyn yn erbyn atwrnai i sicrhau ei gerydd, atal dros dro neu disbarment ar gyfer gwahanol gweithredoedd o ymddygiad amhroffesiynol. Mae’r rhan fwyaf o daleithiau wedi gweithdrefnol rheolau sy’n llywodraethu achosion o’r fath gan gynnwys Rheolau Disgyblu. Black gyfraith geiriadur rheolau disgyblu Enw y Rheolau Disgyblu yr ABA Cod Enghreifftiol o Gyfrifoldeb Proffesiynol. Maent yn nodi isafswm y lefel o ymddygiad isod a oes cyfreithiwr yn gallu syrthio heb fod yn destun camau disgyblu. Mae’r rheolau hyn wedi cael eu disodli gan yr ABA. Black gyfraith geiriadur Americanaidd Cymdeithas y Bar Model Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol Y Americanaidd Cymdeithas y Bar Cod Enghreifftiol o Gyfrifoldeb Proffesiynol, a grëwyd gan y Americanaidd Cymdeithas y Bar (ABA) yn, roedd set o safonau proffesiynol a gynlluniwyd i sefydlu gwaelodlin leiaf o cyfreithiol a moeseg proffesiynol. Wicipedia Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol Y Model Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol y Americanaidd Cymdeithas y Bar yn cynnwys sylfaenol y Canoniaid o ymddygiad proffesiynol ar gyfer atwrneiod ynghyd ag Ystyriaethau Moesegol a Rheolau Disgyblu ar gyfer pob Canon sy’n cwmpasu penodol atwrnai. Black gyfraith geiriadur Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol Y Model Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol y Americanaidd Cymdeithas y Bar yn cynnwys sylfaenol y Canoniaid o ymddygiad proffesiynol ar gyfer atwrneiod ynghyd ag Ystyriaethau Moesegol a Rheolau Disgyblu ar gyfer pob Canon sy’n cwmpasu penodol atwrnai. Black gyfraith geiriadur UEFA Ewro cofnod disgyblu Sancsiynau yn erbyn chwarae budr mewn UEFA Euro yn y lle cyntaf yn gyfrifoldeb ar y dyfarnwr, ond pan fydd yn barnu ei bod yn angenrheidiol i roi rhybudd, neu ddiswyddo chwaraewr, UEFA yn cadw cofnod a gall orfodi atal dros dro.

Canolwr penderfyniadau

Wicipedia