Cymdeithas Japan o y deyrnas unedig — yn Gwneud Cyfraniad i Japan Cymdeithas Tohoku Rhyddhad Daeargryn Gronfa — Cymdeithas Japan o y deyrnas unedig

 

Os ydych yn talu treth yn y DU, gallwn adennill treth ar eich rhodd gan ei wneud yn werth mwy. Mae’n rhaid i chi fod wedi talu swm o Dreth Incwm y DU neu Dreth Enillion Cyfalaf hafal i unrhyw ad-daliadau treth.

Yn awgrymu ffurf o eiriau i awdurdodi mae hyn yn ‘yr wyf yn talu treth yn y DU.

Os gwelwch yn dda adhawlio Cymorth Rhodd ar fy rhodd

‘Os ydych yn dymuno talu trwy Drosglwyddiad Banc, rydym yn rhoi i chi gyda ein manylion banc ar gais. Gallwch hefyd yn cyfrannu at y Siapan Ddaeargryn Tohoku Rhyddhad Gronfa drwy credyd cerdyn debyd drwy ffonio’r swyddfa ar neu drwy anfon siec i: os Gwelwch yn dda yn gwneud eich sieciau yn daladwy i Cymdeithas Japan gyda»Tohoku Rhyddhad Daeargryn Gronfa»ar y cefn