Dadansoddi DNA — Y Japan Times

 

Mae dadansoddiad DNA o eliffant ysgithrau a atafaelwyd gan potswyr wedi datgelu dau brif fannau í chyswllt wifi ar gyfer y trosedd yn Affrica, yn dod o hyd y gallai pwynt gorfodi’r gyfraith yn y cyfeiriad o ben rhwydweithiau troseddol, dangosodd yr astudiaeth.

Genomeg wedi bod yn symud ymlaen yn drawiadol cyflymder yn y blynyddoedd diwethaf, ysbrydoledig disgwyliadau y bydd rhyw ddydd yn dod yn rhan hanfodol o ofal meddygol