Deall Sut i Ddiogelu Eich Hawliau Defnyddwyr

 

Oeddech chi’n gwybod bod fel defnyddwyr yn yr Unol Daleithiau, mae gennych rai hawliau penodol sy’n atal busnesau rhag cymryd rhan mewn arferion anghyfreithlon bod sgam chi. Mae yna gymaint o agweddau defnyddwyr deddfau sy’n bodoli, mae’n bron yn amhosibl i ddysgu nhw i gyd. Fodd bynnag, ni ddylai hyn eich atal rhag dysgu am y deddfau gymaint ag y dymunwch. Yr Unol Daleithiau yn y tir o gyfle pan ddaw i gynnyrch a gwasanaethau. Fodd bynnag, gyda chymaint o wahanol wasanaethau a chynnyrch sydd ar gael, mae’r risg o dwyll, sgamiau, a dwyn yn gallu bod yn uchel. Mae’n iawn hawdd i ddefnyddwyr i syrthio dioddefwyr i cysgodol banciau, gwerthwyr auto, casglwyr dyledion neu werthwyr. Yn ffodus, y llywodraeth Unol Daleithiau wedi y ddwy wladwriaeth a ffederal chyfreithiau sy’n diogelu defnyddwyr rhag twyll a sgamiau.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, auto twyll colledion yn cael eu disgwyl i godi i chwe biliwn o ddoleri yn, i fyny o ddoleri dau biliwn o yn. Auto cynlluniau twyll wedi dod yn gymhleth, manwl a soffistigedig. Auto twyll yn gallu digwydd ar unrhyw adeg o brynu cerbyd. Mae llawer o bobl hyd yn oed yn ymwybodol eu bod wedi bod yn cymryd mantais o tan yn ddiweddarach o lawer pan na allant wneud taliadau neu nid yw’r car yn perfformio fel y cafodd ei hysbysebu. Os ydych yn credu bod eich rhyngweithio gyda deliwr auto yn dwyllodrus, y peth gorau i gysylltu â auto twyll atwrnai. Diogelu defnyddwyr deddfau yn diogelu ac yn cynnal y gwerthwr yn atebol, ond mae angen cymorth cyfreithiwr i ddeall ac ymarfer eich hawliau. Hawliau defnyddwyr yn cyfeirio i ddeddfau sy’n caniatáu i berson i ymladd yn erbyn busnesau sy’n twyllo eu cwsmeriaid. Mae’r rheolau hyn yn dal gwerthwyr gwasanaethau a nwyddau yn atebol pan fyddwch yn gwerthu i ddefnyddwyr. Maent yn gwahardd gwerthwyr o wneud elw drwy ddefnyddio dwyll neu dwyll. Defnyddwyr yn cael eu diogelu gan y wladwriaeth a chyfreithiau ffederal. Mae’r rhain cyfreithiau yn cael eu gorfodi gan asiantaethau’r llywodraeth. Defnyddwyr hefyd yn cael yr hawl i erlyn y busnesau sy’n cymryd rhan yn dwyllodrus neu arferion twyllodrus. Y math mwyaf cyffredin o dwyll yn digwydd pan fydd defnyddwyr yn mewn amgylchiadau sy’n agored i niwed, fel pan fyddwch yn prynu car. Mae’r rhan fwyaf nad yw defnyddwyr yn cael cymaint o wybodaeth ag y deliwr auto pan maent yn dangos i fyny i brynu cerbyd. Mae hyn yn ei gwneud yn hawdd ar gyfer gwerthwyr i fanteisio ar eu diffyg gwybodaeth. Yn ffodus, mae defnyddwyr hawliau ddeddfau yn gwahardd y math hwn o weithgaredd. Defnyddwyr yn cael yr hawl i erlyn busnesau, gan gynnwys gwerthwyr auto bod yn cymryd rhan mewn arferion twyllodrus, megis rholio yn ôl ar yr odomedr yn y car, yn dweud celwydd am ymgeisydd incwm ar gais credyd neu cynnwys i fyny y ddamwain blaenorol o hanes y cerbyd. Erlyn gwerthu ceir a ddefnyddir, gall fod yn anodd. Yn y rhan fwyaf o achosion, pan fyddwch yn prynu car sydd wedi’i ddefnyddio, mae’n cael ei werthu»fel y mae.»Mae’r geiriad hwn yn hanfodol pan mae’n dod i brynu car a ddefnyddir. Os ydych yn prynu car ei werthu»fel y mae,»sy’n golygu bod y gwerthwr yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gyflwr y cerbyd. Felly, os yw’n stopio rhedeg yn fuan ar ôl i chi ei brynu, yna rydych yn sownd. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, byddwch yn medru erlyn deliwr car a ddefnyddir hyd yn oed os ydych wedi prynu’r car»fel y mae.»Dyma nifer o enghreifftiau lle efallai y byddwch yn gallu erlyn. Os ydych yn ddiweddar wedi prynu car gan ddefnyddio deliwr ac maent yn cymryd rhan mewn unrhyw un o’r pethau uchod, yna efallai y byddwch yn medru dwyn achos yn eu herbyn. Mae’n well i siarad gyda Auto Twyll Atwrnai i benderfynu os oes gennych achos. Ydych chi wedi rhedeg i mewn i broblemau wrth brynu car a ddefnyddir. Os felly, yna efallai y byddwch yn meddwl tybed sut i adroddiad car dealership.

Mae gennych hawliau pan ddaw i brynu car

Os ydych chi wedi dod ar draws problem, gallwch riportio’r dealership. Dyma dri cham y dylech eu cymryd i adroddiad y dealership: Byddwch yn dod o hyd perffaith ar automobile, llofnodwch y contract, yn gyrru oddi ar y lot dim ond i ddarganfod bod y deliwr auto yn dweud celwydd i chi. Beth allwch chi ei wneud yn y sefyllfa hon. Os yw’r deliwr wedi torri’r contract yr ydych wedi’i lofnodi, fe ddylech chi ymladd yn ôl.

Maent yn gall fod yn atebol ar gyfer twyll

Felly, beth mae’n ei olygu i»dorri contract.»Mae contract yn gytundeb sy’n gyfreithiol rhwym, sy’n golygu bod yn rhaid bod y ddwy ochr yn cytuno i hynny. Er enghraifft, os oeddech yn addo -day gwarant yn y contract ac yn y deliwr yn gwrthod i anrhydeddu’r warant, ac yna mae’n cael ei ystyried i fod yn»torri’r contract.»Os ydych yn credu bod y auto deliwr neu’r gwerthwr wedi torri contract, yna rydych wedi troi. Y cynllun gorau o weithredu yw i gysylltu â auto twyll atwrnai. Auto twyll atwrnai yn gallu adolygu eich achos ac yn helpu i chi benderfynu os yw’r camau gweithredu y deliwr neu’r gwerthwr yn cael eu hystyried i fod yn»torri’r contract.»Mae cyfraith defnyddwyr, atwrnai, a elwir weithiau amddiffyn defnyddwyr yn atwrnai, gall eich helpu chi os ydych yn credu eich bod wedi cael y targed o dwyll. Mae cyfraith defnyddwyr atwrnai yn gallu helpu gydag amrywiaeth o faterion, o auto deliwr twyll i atebolrwydd cynnyrch a hysbysebu ffug. Cyfraith defnyddwyr atwrneiod helpu i gynnal eich hawliau yn erbyn annheg neu arferion busnes twyllodrus