Diddymiad yr endid cyfreithiol

 

Ymddatod o endid cyfreithiol hwn yn terfynu ei fodolaeth heb pontio o hawliau a dyletswyddau fel olyniaeth at bersonau eraill

Yr isafswm tymor o gyflawni dileu — am bum mis

Gall gynyddu yn dibynnu ar y ariannol ac economaidd cyflwr y penodedig y cwmni a llwyth o gyrff y llywodraeth