Dyma Sut y IRS Trethi Tâl Diswyddo

 

Ond o dynnu arian drwy’r gyflogres efallai y bydd yn syndod mawr os ydych wedi eich erlyn, a nifer o flynyddoedd yn ddiweddarach yn cael eu setlo. Efallai y byddwch yn disgwyl mawr gwirio heb dreth ataliedig. Mae llawer o bobl yn synnu bod y cyn-gyflogwr yn gallu atal trethi pan fyddwch bellach yn gweithio ar eu cyfer. Sut y gall y taliad fod yn»cyflog»yn ddarostyngedig i dal yn ôl, efallai y byddwch yn gofyn, os nad ydych chi wedi bod yn gyflogedig am flynyddoedd. Os ydych yn erlyn am anghyfiawn terfynu ac yn setlo llawer o flynyddoedd yn ddiweddarach, nid oes terfyn amser. Fel y mae’n troi allan, amseru nid oes ots. P’un a ydych yn cael gros siec am y swm llawn neu un gyda gyflogres didyniadau treth yn dibynnu ar nifer o newidynnau. Maent yn cynnwys pa mor ofalus y mae eich cyflogwr am ei rhwymedigaethau treth, a sut y mae’n yn cytuno i ddatrys eich achos. Mae’r rhan fwyaf o anghydfodau cyflogaeth yn cael eu setlo, ac mae’n gyffredin i rannu anheddiad rhwng hollti (cael eu trin fel cyflog), a di-incwm cyflog. Mae’r cyflogwr yn cytuno bod rhai o’r aneddiadau yn talu am wahaniaethu, distress emosiynol, neu eraill nad ydynt yn incwm cyflog. Y tâl diswyddo yn ddarostyngedig i atal a chyflogaeth trethi. Byddai’r gweddill yn cael ei dalu ar sail gros yn gwirio gyda dim dal yn ôl ac adrodd ar Ffurflen. Mae hwn yn un o’r llawer o bethau i yn gwybod am drethi ar cyfreithiol aneddiadau. Mae dwy ran i’r dreth pos, incwm treth ataliedig a chyflogaeth trethi. Incwm treth atal yn syml y cyflogwr yn didynnu arian treth yn ôl i atal tablau, ac yn ei anfon at y IRS o dan eich rhif Nawdd Cymdeithasol. Yna, ym mis ionawr y flwyddyn ganlynol, mae’r cwmni yn rhoi i chi IRS Ffurflen W- yn dangos cyfanswm eich incwm a threthi dal yn ôl. Er efallai y byddwch yn ystyried y dreth incwm yn dal yn rhan o’r hafaliad yn unig amseru, y dreth cyflogaeth yn cael drud. Y cyflogwr a’r gweithiwr pob un yn talu hanner y dreth cyflogaeth. Ers rhai blynyddoedd, bu dadlau yn y llysoedd dros p’un ai i gyd tâl diswyddo fod yn ddarostyngedig i trethi cyflogaeth. Gellir dadlau, diswyddo talu nid yw ar gyfer gwasanaethau sydd wedi eu rendro, ond ar gyfer gwasanaethau a fydd byth yn cael ei rendro. Hyd yn oed felly, mae’r IRS sefyllfa yw bod unrhyw daliadau diswyddo yn ddarostyngedig i trethi cyflogaeth, ac yn, bydd y Goruchaf Lys yn cytuno, gan wrthdroi drethdalwr allweddol yn ennill yn y Chweched Llys Cylchdaith o Apeliadau. Beth sydd yn fwy, bydd y Llys yn pleidleisio — yn y blaid y IRS. Mae’r Llys yn dyfarnu bod y diswyddo yn ddarostyngedig i dreth o dan y Ffederal Cyfraniadau Yswiriant Ddeddf treth. FICA yn cynnwys treth Nawdd Cymdeithasol a Medicare yn y dreth. Mae cyflogwyr yn talu treth Nawdd Cymdeithasol o. dau a gweithwyr hefyd yn talu.

pedwar cyfanswm.

Ychwanegwch at hynny y

pedwar deg pump o gyflogwyr yn talu ar gyfer Medicare ac arall. mae pedwar deg-pump ar gyfer y gweithiwr. Gyda dros bymtheg o dalu yn y fantol i fyny at y cyflog sylfaenol o ddoleri, a. naw ar ôl hynny, cyflogwyr a gweithwyr gofal. Tâl diswyddo weithiau ddiffinio fel bwlch yn ei dalu i gwmpasu cyfnod ar ôl y cyflogai yn gorffen rendro gwasanaethau. Diswyddo gall cael eu talu gan y cwmni polisi, sy’n ofynnol gan y wladwriaeth neu ffederal gyfraith, neu drwy gytundeb. Gallai fod yn a dalwyd yn barod neu dim ond ar ôl i chyngaws. Y peth gorau a mwyaf diogel i gymryd yn ganiataol bod unrhyw talu labelu fel ‘diswyddo’ yn wyneb cyflogaeth trethi. Mae’r un peth yn wir ar gyfer talu sy’n edrych fel y gallai fod yn diswyddo, waeth sut y mae’n cael ei labelu