Erlynydd yn ymddiswyddo dros llythyr i swyddfa dreth ymchwilwyr — Y Japan Times

 

Uchel-ranking erlynydd cyhoeddus ymddiswyddo ddydd gwener ar ôl cael ei geryddu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer defnyddio ei enwi yn y llythyr a anfonwyd at y swyddfa dreth i brotestio yn ymchwiliad i mewn i ei wraig methiant i adroddiad rhan ei etifeddiaeth, y Gweinidog dros Gyfiawnder Kokichi Shimoinaba dywedodd ddydd gwener.»Rydym wedi penderfynu bod ei weithredu yn cael ei beirniadu fel anghyfiawn gan ddefnyddio ei statws fel erlynydd yn ei materion personol,»meddai y gweinidog.»(Ei gweithred) yn brifo y hygrededd yr holl erlynwyr cyhoeddus ac yn warthus.»Sawa anfon y llythyr at y Tamagawa Trethiant Swyddfa yn Tokyo Setagaya Ward ym mis ionawr, yn fuan ar ôl y swyddfa dechreuwyd ymchwilio yn ei wraig methiant i adrodd yn llawn asedau ei bod yn a etifeddwyd ar ôl marwolaeth ei thad, dywedodd ffynonellau