Ffi Gwasanaeth — Fisa Mewnfudo Cyfreithiwr Japan

 

Os byddwch yn gofyn i ni i wneud cais yr Ail-fynediad trwydded ar yr un pryd â derbyn y caniatâd a fisa

Ffi o broses gyfreithiol y gwasanaeth yn dibynnu ar achosion

Mewn rhai achosion, y ffi yn mynd yn uwch na’r un uchod, ac mewn achosion eraill, mae ffi yn dod yn is na’r un uchod. A gallai rydym yn amcangyfrif ffi am cyfreithiol gwasanaeth ar ôl ymgynghori cyn dechrau i ddarparu ein gwasanaeth. Fel arfer, fisa neu gymhwyster yn cael ei gyhoeddi o mewn un mis i months os bydd yr holl y gofynion sy’n ofynnol gan y llywodraeth yn gyfan gwbl bodloni. Ond os hoffech chi gael fisa cyn gynted ag y bo modd, byddai’n well i chi adael y mater hwn i cyfreithiwr mewnfudo