Mae'r holl gyfreithwyr yn Japan ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth Uponese cyfreithwyr.


GDPR matchup: Siapan yn Gweithredu ar Ddiogelu Gwybodaeth Bersonol


Tanysgrifio at y Preifatrwydd Rhestr

Gwrdd yn lleol ag preifatrwydd manteision, plymio yn ddwfn i mewn i arbenigol pynciau neu gysylltu dros diddordebau cyffredinDod o hyd i'ch Cymuned Benodau, Adrannau a Grwpiau Affinedd. Angen cyngor. Siarad preifatrwydd a rhwydweithio gydag aelodau lleol yn Chapter cyfarfodydd, cymryd lle ledled y byd. Yn chwilio am her newydd, neu y mae angen i logi eich preifatrwydd pro.

Y IAPP Bwrdd Swyddi yn yr ateb.

Hyfforddi eich y cyfan gweithlu byd-eang gyda cynhwysfawr, customizable ar-lein hyfforddiant ar gael mewn nifer o ieithoedd. Efallai pump ar hugain oedd yn y diwedd dim ond y dechrau. Rydym wedi yr holl adnoddau sydd angen i fodloni'r heriau y GDPR. View this tri-cyfres fideo yn cynnwys byd-eang preifatrwydd arweinwyr fel eu bod yn trafod y pwysigrwydd o greu diwylliant o preifatrwydd Y diwydiant meincnod ar gyfer gweithwyr proffesiynol ledled y byd i ddilysu eu gwybodaeth preifatrwydd gofynion Cydnabod a gwybodaeth uwch mater-adnabod sgiliau preifatrwydd pro rhaid i gyrraedd mewn heddiw byd cymhleth o ddata preifatrwydd.

Mae'n crowdsourcing, gyda eithriadol dorf

Y cyntaf teitl i wirio yr ydych yn cwrdd gofynion llym ar gyfer gwybodaeth, sgiliau, hyfedredd a moeseg mewn preifatrwydd y gyfraith, ac yn un o'r ABA mwyaf newydd achrededig arbenigeddau. Y IAPP YN CIPP E a CIPM yn y ANSI ISO-achrededig, gydnabyddir gan y diwydiant ar gyfer cyfuniad GDPR barod. Dysgwch fwy heddiw. Chwilio am y diweddaraf ar ddiogelu data ôl-Brexit. IAPP aelodau yn gallu cael i fyny-i-dyddiad wybodaeth i'r dde yma. Cael syniadau Angen cyngor. Tanysgrifio at y Preifatrwydd Rhestr. Mae'n crowdsourcing, gyda eithriadol dorf. Y IAPP yr UE GDPR dudalen yn casglu y canllawiau, dadansoddi, offer ac adnoddau mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn bodloni eich rhwymedigaethau. Rydym wedi diweddaru y Preifatrwydd Dechnoleg Gwerthwr Adroddiad yn tynnu sylw at gwmnïau sy'n cynnig preifatrwydd atebion technoleg a mewnwelediad ar tueddiadau yn y farchnad o arweinwyr y diwydiant. Yn y byd top preifatrwydd gynhadledd. P'un a ydych yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu'r sector preifat, yn unrhyw le yn y byd, y Copa yw eich all-cholli'r digwyddiad. Byd-trafodaeth ddosbarth ac addysg ar y top materion preifatrwydd yn Asia a'r môr Tawel ac o gwmpas y byd. Ymunwch â diogelu data gweithwyr proffesiynol o bob cwr o Ewrop ar gyfer dau ddiwrnod dwys o ddysgu, rhannu a rhwydweithio ym Munich. yn cynnig y gorau o'r gorau yn preifatrwydd a diogelwch, arloesol ar draws addysg a serol rhwydweithio. Mae canolfan Ewropeaidd polisi preifatrwydd ddadl, yn meddwl arweinyddiaeth a meddwl strategol â diogelu data proffesiynol. Cofrestru yn agored ar gyfer mis Mawrth digwyddiad yn Llundain. Ymunwch â ni ar gyfer rhaglen sy'n canolbwyntio ar addasu mewn byd o newid. Mewn Preifatrwydd hwn Tracker cyfres, rydym yn edrych ar y deddfau o ar draws y byd ac yn cyd-fynd i fyny yn erbyn yr UE Cyffredinol Diogelu Data yn Rheoleiddio. Y nod yw eich helpu i benderfynu faint o ddyblygu gweithredol ymdrech efallai y byddwch yn osgoi wrth i chi symud tuag at GDPR cydymffurfio ac yn helpu i ganolbwyntio eich ymdrechion.

Yn y rhandaliad hwn, Kensaku Takase Baker McKenzie yn cymharu y Siapan yn Gweithredu ar Ddiogelu Gwybodaeth Bersonol ag egwyddorion a fynegwyd gan y GDPR.

Ar orffennaf, y Comisiwn Ewropeaidd a llywodraeth japan a gyhoeddwyd ar y cyd datganiad ar rhyngwladol trosglwyddiadau data personol. Mae'r datganiad yn crybwyll bod yr UE a Japan yn parhau â'u cydweithrediad a nod erbyn dechrau i adnabod ei gilydd, yn cael lefelau digonol o ddiogelu data personol. Os yw hyn yn wir yn digwydd, byddai'n golygu y byddai cydymffurfio trosglwyddiadau data personol rhwng yr UE a Japan heb yr angen am offer megis gymalau cytundebol safonol, rheolau corfforaethol rhwymol neu preifatrwydd ardystiadau. Mae Comisiwn yr UE wedi presennol 'rhestr wen' o wledydd wedi cydnabod yn y gorffennol â chael lefel ddigonol o ddiogelu data personol i'r UE. Fodd bynnag, yn Japan nad oedd un o'r rhai a gydnabyddir gwledydd. Siapan diwygio'r gyfraith preifatrwydd daeth i lawn rym ar Mai. Ynghyd â nifer sylweddol o newidiadau, mae'r gyfraith newydd hefyd yn cyflwyno tebyg gwyn-rhestr cysyniad. Y cyd-gydnabyddiaeth yn ychwanegu Japan i UE gwyn y rhestr ac yn gwneud yr UE yn Siapan yn gyntaf 'gwyn rhestredig' awdurdodaeth. Hyd yn oed felly, mae dal i fod nifer fawr o wahaniaethau rhwng y deddfau preifatrwydd yr UE a Japan. Fodd bynnag, yn enwedig gyda Japan diwygiadau diweddar, y arwyddocâd y gwahaniaethau yn llai. Yn benodol, mae'r sefydlu Bersonol a Diogelu Gwybodaeth y Comisiwn yn Japan, sy'n cael ei neilltuo i sefydlu a gorfodi rheoliadau preifatrwydd, yn gwella yn sylweddol Japan preifatrwydd gyfraith system. Y IAPP yn y mwyaf a mwyaf cynhwysfawr yn fyd-eang gwybodaeth preifatrwydd cymuned ac adnoddau. Fe'i sefydlwyd yn, y IAPP yn nid-er-elw sy'n helpu diffinio, yn cefnogi ac yn gwella preifatrwydd y proffesiwn yn fyd-eang. Y IAPP yw'r unig le y byddwch yn dod o hyd cynhwysfawr corff o adnoddau, gwybodaeth ac arbenigwyr i helpu i chi fynd o gwmpas y cymhleth yn y dirwedd heddiw gyrru data-byd.

Rydym yn cynnig unigol, corfforaethol a aelodaeth o grŵp, a phob aelod yn cael mynediad i amrywiaeth eang o fudd-daliadau.