hwliganiaeth yn Siapan a brawddegau enghreifftiol

 

Y carcharor i ddechrau yn wynebu dirwyon ar gyfer cam-drin o symbolau y wladwriaeth, ond mae’r ddeddf yn ei hailddosbarthu fel»petty hwliganiaeth.»Cafodd ddirwy o bum cant o rubles a rhyddhau.

Roeddwn i yn y blaid yn trafod y pwnc o hwliganiaeth, ond mae hyn yn datrys ar ei orau ei ddisgrifio fel agenda llygredd. dinistr, rascality, drygioni, maleisus drygioni, mischievousness, greu helynt, roguery, devilment, deviltry, roguishness, fandaliaeth, shenanigan, devilry, dinistrio