i ddwyn achos troseddol — Cyfieithu i’r rwsieg — enghreifftiau cymraeg

 

Yn dilyn ymchwiliad, mae’r Amddiffynnydd Cyhoeddus mai ymlaen ar ei ganfyddiadau i’r awdurdodau cymwys gydag argymhelliad

Yn y digwyddiad bod arwyddion o artaith yn cael eu nodi, y procuratorial awdurdodau lleol yr hawl, o dan y Cod Trefn Droseddol, i benderfynu

O dan groeg gyfraith, erlynydd sy’n derbyn adroddiad, cwyn troseddol neu unrhyw wybodaeth y gellir ei gosbi ddeddf wedi ei chyflawni, yn ofynnol. O fewn deuddeg awr y sail gyfreithiol yn y ddalfa mae’n rhaid ei gadarnhau, yn ôl y person awdurdodedig y corff sy’n cynnal yr ymchwiliad yn gwneud cymhelliant penderfyniad p’un ai