Japan — Pennod saith — Cyflafareddu Masnachol Rhyngwladol yn Asia — ydd Argraffiad — Cyflafareddu Gyfraith

 

Cyflafareddu masnachol yn dal yn a ddefnyddir yn eang o fewn Japan, er yn gefnogol cyfreithiol a sefydliadol seilwaith erbyn hyn mewn lle

Ers y au, fel rhan o raglen ehangach o’r system cyfiawnder diwygio, Siapan llysoedd hefyd wedi gwneud ymdrechion sylweddol i hwyluso treialon sifil a chynyddu eu gallu i ddelio ag anghydfodau cymhleth

un arall ‘cystadleuwyr’ i yn breifat-a ddarparwyd wasanaethau cyflafareddu yn datblygu amrywiol a gefnogir gan y llywodraeth cynlluniau cyfryngu