«Japan yn Ôl»- Rhyngwladol ar gyfer Gwasanaethau Datrys Anghydfod. Kluwer Cyflafareddu Blog

 

Y prif Weinidog Shinzo Abe ei hun yn sicr yn yn ôl — ar ôl arwain y Blaid Ddemocrataidd Rhyddfrydol i bumed flwyddyn yn olynol etholiad ym mis hydref. Os Abe yn parhau i fod mewn grym am dair blynedd arall, bydd yn dod yn y cyfnod hiraf o wasanaeth yn Siapan prif weinidog ers yr ail Ryfel Byd. Er bod yr etholwyr yn ôl pob tebyg yn ymateb yn bennaf i ei lywodraeth hawkish diogelwch polisi, o ystyried y ddiweddar saber-ysgwyd o Ogledd Korea, pleidleiswyr hefyd yn ymddangos i fod yn rhoi y llywodraeth y mantais yr amheuaeth ar ei»Abenomics»polisi economaidd. A gyflwynwyd ar ôl y CDLL yn adennill rym yn, Abenomics yn cynnwys saethu»tri saethau»- ar gyfer ariannol, cyllidol a diwygio strwythurol — i geisio i jumpstart y Siapan economi allan o’i swrth perfformiad ers y»swigen economi»byrstio yn. Yn erbyn y cefndir gwleidyddol, a Abe uchelgeisiol cyhoeddiad yn bod»yn Japan yn ôl»ar y llwyfan byd-eang, mae rhai CDLL llunwyr polisi yn ddiweddar wedi cynnig gwella Japan fel y rhanbarthol ganolfan ryngwladol ar gyfer gwasanaethau datrys anghydfod. Ar deunaw mis Mai y Nikkei Asiaidd Adolygiad, cyhoeddodd:»Siapan i Agor Canolfan ar gyfer Busnes Rhyngwladol Cyflafareddu.»Fodd bynnag, mae’r olwynion ar y llywodraeth yn troi yn araf yn Japan.

Un chwaraewr allweddol yn parhau i fod yn METI. Mae ei awdurdodaeth yn amrywio o sectorau lle gwmnïau Siapaneaidd wedi hir dod yn fyd-eang gystadleuol (megis y modurol a diwydiannau electroneg) i sectorau dominyddu gan bach a chanolig eu maint (Bbach). Mae’r olaf yn draddodiadol wedi bod yn fwy ddomestig oriented, ond ers y au wedi cymryd rhan gynyddol mewn allforion a hyd yn oed buddsoddiadau tramor. METI wedi cefnogi hir y JCAA, yn enwedig trwy ddarparu gyn uwch swyddogion i wasanaethu fel JCAA Llywydd. Y diweddaraf o’r fath yn»disgyn o’r nef»yw Mr Hiromichi Aoki, sydd wedi cael gyrfa yn bennaf yn METI a busnesau bach a chanolig sy’n gysylltiedig Asiantaeth. Yn anffodus, y JCAA i raddau helaeth wedi colli allan ar y ffyniant yn cyflafareddu masnachol rhyngwladol ehangach ar draws y rhanbarth Asia yn enwedig dros y — mlynedd diwethaf. Er gwaethaf dda Rheolau (diweddarwyd ddiwethaf yn hwyr yn), y ffi strwythurau a phersonél, y JCAA wedi denu dim ond — newydd achos ffeilio yn flynyddol dros. Mae hyn yn llwyth achosion yn isel iawn o’i gymharu â’i chymheiriaid yn Tsieina, Hong Kong, Singapore a hyd yn oed yn ddiweddar, Malaysia a Korea. Y JCAA allai ennill mwy o màs critigol a gwelededd os bydd uno â Tokyo Cyflafareddu Morwrol y Comisiwn, ond sydd wedi ei hanes ei hun a llongau yn dod o dan awdurdodaeth y Weinyddiaeth Drafnidiaeth. JCAA hefyd yn ymdrechu i ysgwyd oddi ar enw da dramor fel bod Japan-sy’n canolbwyntio ar, yn rhannol, adlewyrchu’r ffaith bod bron ei holl achosion sy’n cynnwys o leiaf un Siapan parti, ond hefyd natur y penodiad ei Llywyddion. Y canlyniad yw bod y JCAA yn colli hygrededd ar gyfer Siapan busnesau bach a Chanolig a hyd yn oed mawr cwmnïau Siapan yn ceisio cynnwys ei fod yn traws-ffin contractau fel y arbitral lleoliad. Yn fwy cyffredinol, Japan yn colli allan ar y potensial i fod yn niwtral ac yn eithaf yn ddaearyddol-cyfleus sedd yn Asia ar gyfer anghydfodau rhwng, er enghraifft partïon yn yr America a Tsieina neu ar hyd yr olaf»Un Gwregys, Un Ffordd»y fenter, a rhwng y partïon yn Ne-ddwyrain Asia a Gogledd Asia eraill na Japan. Ac eto, Japan yn gyflym i gadarnhau’r Efrog Newydd Confensiwn (yn), ac mae wedi rhoi ar waith y UNCITRAL Model Gyfraith (o) ar gyfer y ddau rhyngwladol ac anghydfodau yn y cartref. Llysoedd wedi dehongli y ddau offerynnau yn pro-cyflafareddu ysbryd, fel Nottage a amlinellir gyda Tatsuya Nakamura yn yn eu bennod hon yn Anselmo Gu (eds) sy’n Datblygu Byd o Chyflafareddu (Hart, ionawr). Felly, gall Siapan yn gwneud comeback yn awr yn fwyfwy cystadleuol ar y byd rhyngwladol gwasanaethau datrys anghydfod. Ar y cyfle yn werth ei gymryd, er gwaethaf y y drwg-enwog risg-averseness o Siapan llunwyr polisi. A bydd hyn yn ôl pob tebyg yn cael ei Siapan cyfle olaf, yn enwedig nawr bod Korea yn Cyflafareddu y Diwydiant yn Hybu Ddeddf wedi dod i rym ers mis awst. Bod statud yn ymrwymo’r llywodraeth corea i gynllunio ac ariannu mentrau tu hwnt ei hen gefnogaeth ar gyfer y KCAB. Mae’r cymhleth sefydliadol hanes y tu ôl JCAA yn awgrymu bod yr opsiwn gorau ar gyfer Japan yn cael ei sefydlu newydd ymbarél sefydliad, a allai ei enwi yn Tokyo, y Ganolfan er Datrys Anghydfod Rhyngwladol. Byddai hyn yn debyg i’r Seoul Ganolfan er Datrys Anghydfod Rhyngwladol, yn llwyddiannus a sefydlwyd yn ac sy’n ymddangos yn awr yn ysbrydoliaeth ar gyfer Japan, ond gyda hyd yn oed yn gryfach blas rhyngwladol. Y Llywydd TCIDR dylai wedi rhagorol saesneg (p’un ai fel siaradwr brodorol neu fel arall), enw da byd-eang a helaeth ar arbenigedd mewn datrys anghydfod rhyngwladol (o ran ymarfer a chyhoeddiadau), a marchnata ar y craffter (i hyrwyddo Japan fel lleoliad rhyngwladol ar gyfer gwasanaethau datrys anghydfod yn gyffredinol, p’un a neu nad ydynt yn ymwneud í Siapan partïon). Y TCIDR gallai hefyd gael drylwyr rhyngwladol bwrdd (yn agosach at yr amrywiaeth amlwg o fewn y SIAC Llys Cyflafareddu), yn ogystal â gan gynnwys nad ydynt yn Siapan gweithwyr a interns. Y TCIDR byddai hybu ac yn cynnig cyfleusterau ar gyfer arbitrations rhyngwladol sydd eisoes yn ei wneud (a dylai gynyddol) yn digwydd yn Japan o dan ICC, ICDR neu reolau eraill, yn ogystal ag ar gyfer ad hoc arbitrations. Ond mae hefyd yn medru darparu cymorth ar gyfer mathau eraill o cross-border datrysiad anghydfod amgen, megis dyfarnu (arbenigwr penderfyniad) ym maes adeiladu anghydfodau. Y TCIDR gallai hefyd yn darparu lleoliad ar gyfer cyfryngu, yn enwedig ar gyfer sesiynau byr yn»breakouts»o cyflafareddu achosion ar y gweill yn Tokyo. Efallai y bydd y rhain yn cael ei arwain gan gyfryngwyr a benodwyd ar wahân oddi wrth y cyflafareddwyr, ac felly yn cynnig opsiwn gwahanol i JCAA traddodiadol Arb-Med arfer. O’r fath mini-cyfryngu efallai y bydd hefyd yn cael ei gynnal oddi ar y safle, er enghraifft yn downtown eiddo prifysgolion (megis Keio Ysgol y Gyfraith) sy’n mynd ati i hyrwyddo arfer sy’n canolbwyntio ar addysgu a dysgu mewn datrys anghydfod rhyngwladol. Byddai hyn dalu costau i’r llywodraeth Siapan a noddwyr eraill ar gyfer TCIDR cyfleusterau a gweithgareddau — o bosibl y Gymdeithas Japan ar y Cyflafareddwyr a’r Cymdeithasau Bar. Beth bynnag, rhenti eiddo masnachol a gweithredol eraill costau yn Tokyo yn awr yn rhesymol iawn gan rhanbarthol safonau. Y newydd TCIDR byddai’n cael ei ategu gan y Japan Gyfryngu Rhyngwladol Center-Kyoto, a fydd yn cynnig rhyngwladol masnachol gwasanaethau cyfryngu dechrau eisoes yn. Y syniad ar gyfer JIMC-Kyoto yn dod o anghydfodau cyfreithwyr yn Tokyo ac Osaka a oedd yn teimlo bod yr amgylchedd tawel yn yr hen brifddinas, gyda ei harddwch naturiol a Siapan traddodiadol pensaernïaeth, a allai fod yn ffafriol i gyfeillgar aneddiadau. JIMC-Kyoto yn cynnig amryw o wasanaethau, gan gynnwys penodi cyfryngwyr, cefnogi ad hoc cyfryngu, a gweinyddu gyfryngu o dan y rheolau ar hyn o bryd yn cael ei ddrafftio gan y pwyllgor trefnu. A reolir gan y JAA a Doshisha Brifysgol, bydd yn cynnal ysgrifenyddiaeth ar Doshisha campws yng nghanol Kyoto. Doshisha bydd hefyd yn cynnig cyfleusterau ffisegol ar gyfer cyfryngu, gan gynnwys ystafelloedd ar gyfer y partïon ac yn cyfryngu ystafelloedd gyda dehongliad bythau.

JIMC-Kyoto yn anelu at fod yn wirioneddol ryngwladol sefydliad

Tra bod llys-atodi cyfryngu ac ADR yn Siapan yn tueddu i ddilyn yn fwy arfarnol o fynd ati (o gymharu er enghraifft, yn Awstralia), JIMC-Kyoto yn proscribe unrhyw fath penodol o gyfryngu ond yn hytrach gadael i’r cyfryngwyr a phartïon i benderfynu ar y methodoleg briodol. At y diben hwn, mae’r pwyllgor trefnu yn cael ei llunio gan banel rhyngwladol cyfryngwyr eu dulliau hyrwyddol, arfarnol a neu yn y canol. Y Singapore Gyfryngu Rhyngwladol Center, gyda ei ben ei hun panel rhyngwladol cyfryngwyr, yn cynghori JIMC-Kyoto ar y cyfansoddiad y panel hwn. JIMC-Kyoto a SIMC hefyd wedi gwneud cynlluniau i gydweithio ar cyfryngwr, hyfforddiant a digwyddiadau hyrwyddo. Y Ganolfan posibl yn cael ei hybu fel UNCITRAL gweithgor II fynd yn ei flaen tuag at offeryn ar gyfer gorfodi masnachol rhyngwladol cytundebau setlo yn deillio o gyfryngu. Un arall yn chwaraewr allweddol yn llwyddo i hyrwyddo ddau mentrau hyn i ail-leoli Japan fel canolbwynt rhanbarthol yn rhyngwladol gwasanaethau datrys anghydfod bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Ei Ymgyfreitha ar Bopeth wedi cael ei ehangu yn y blynyddoedd diweddar, yn rhannol i ymateb i fwy ac yn gynyddol gymhleth yn y cartref lawsuits yn cynnwys y llywodraeth yn Siapan, ond hefyd drwy ychwanegu»ryngwladol ar ymgyfreitha»uned cefnogi (gan gynnwys nifer o bengoshi cyfreithwyr sydd ar gytundebau tymor sefydlog) i gynorthwyo’r Weinyddiaeth Dramor. Un o mae’r uned nod yw i fod yn paratoi’n well ar gyfer unrhyw setliad anghydfod buddsoddwr-wladwriaeth yn honni y gellid eu dwyn yn erbyn Japan, yng nghanol proliferating cytundebau buddsoddi ac yn araf gynyddu mewn FDI. Eto gellid cyflawni hyn yn rhannol drwy ddod yn fwy cyfarwydd ā, ac yn gefnogol o cyflafareddu masnachol rhyngwladol cyfryngu a phrosesau. Yn ogystal, mae’r Ymgyfreitha ar Bopeth yn ogystal â rhannau eraill o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder sy’n ymwneud yn bennaf mewn prosiectau diwygio’r gyfraith yn dal i fod yn dibynnu’n sylweddol ar elite-olrhain gyrfa beirniaid yn cael ei eilio gan y Goruchaf Lys Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol. Os na all y Weinyddiaeth datblygu rôl fwy gweithredol wrth hyrwyddo rhyngwladol gwasanaethau datrys anghydfodau, y gallai hyn yn y pen draw yn arwain at Siapan beirniaid yn siarad allan yn gyhoeddus yn fwy am y manteision o ddatrysiad anghydfod amgen, gan gynnwys mewn fforymau rhyngwladol.

Hyd yn hyn, mae hyn bron byth yn digwydd

Ar y llaw arall, beirniaid, yn enwedig o awdurdodaethau cyfraith gyffredin o fewn y rhanbarth Asia-Pacific yn aml yn mynd ati i hyrwyddo eu gwledydd cartref fel ddymunol lleoliadau rhyngwladol ar gyfer gwasanaethau datrys anghydfod. I wneud yn siŵr nad ydych yn colli allan ar diweddariadau rheolaidd gan Kluwer Cyflafareddu Blog, os gwelwch yn dda danysgrifio yma