Mae cwmni yn Ffurfio mewn Japan — Cychwyn ar-Lein

 

Fuddsoddwyr o bob cwr o’r byd yn cael eu diddordeb yn agor cwmni yn Japan, oherwydd y mae llawer o manteision i fusnesau. Y Siapan deddfwriaeth nid oes angen lleiafswm cyfalaf cyfrannau am gofrestru cwmni atebolrwydd cyfyngedig. Japan yn enwog am ei pro-awyrgylch busnes, yn hyfedr yn denu eang tramor cronfeydd a phwysig busnesau tramor. Japan yn hyrwyddo ymchwil a datblygu ac mae ganddo da canran o’i CMC ymroddedig i ymchwil a gweithgareddau datblygiad. Mae’r wlad wedi un o’r mwyaf a mwyaf cymhleth economïau yn y byd ac yn cael ei ystyried hefyd yn gystadleuol wlad i wneud busnes ynddo. Mae yna nifer o fathau o gwmnïau ar gael ar gyfer corffori fod yn bresennol yn wahanol fanteision ar gyfer buddsoddwyr. Mae ein arbenigwyr yn cofrestru cwmni yn Japan yn arbenigol yn ffurfio ar bob math o gwmnïau yn y wlad hon. Y prif fathau o gwmnïau yn Japan yn y corfforaethau a phartneriaethau. Cwmnïau stoc ar y cyd ac atebolrwydd cyfyngedig cwmnïau yn cael eu ffafrio corfforaethol ffurflenni tra bod y rhai fuddsoddwyr sy’n rhannu debyg nodau busnes yn well yn gyffredinol partneriaeth. Y bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig yn gyfleus busnes ffurflen ar gyfer y rhai buddsoddwyr sydd angen atebolrwydd cyfyngedig diogelu fel yn achos cwmni ond yn dal yn dymuno i weithredu o dan bartneriaeth. Buddsoddiadau tramor yn cael eu hannog yn Siapan ac mae yna ychydig ffurfiol cyfyngiadau ar fuddsoddi mewn detholiad o sectorau economaidd. Buddsoddwyr angen i chi roi arbennig hysbysiadau pan maent yn bwriadu gwneud buddsoddiad yn y busnes meysydd fel darlledu a thelathrebu, awyrofod, awyrennau, trafnidiaeth forol neu ynni niwclear. Efallai fod y Llywodraeth yn cyfyngu ar buddsoddiadau mewn ardaloedd arbennig hyn os yw’n credu y camau gweithredu o’r fath yn bygwth diogelwch gwladol neu drefn gyhoeddus. Ar y Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor Gyfraith yn cynnig manylion ar fuddsoddiadau ar gyfer categorïau arbennig o fuddsoddiad uniongyrchol o dramor.

Y camau rydym yn cyflwyno yma yn berthnasol ar gyfer cynnwys y cwmni atebolrwydd cyfyngedig yn Japan.

Mae hyn yn y mwyaf cyffredin math o fusnes a geir yn y wlad hon

Buddsoddwyr a fyddai’n hoffi i agor y math hwn o gwmni mewn gwlad Ewropeaidd, er enghraifft ffurfio cwmni yn Cyprus gallwch gael cymorth gan ein partneriaid. Mae hyn yn y Siapan cyfatebol y cwmni atebolrwydd cyfyngedig lle mae’r aelodau yn cael eu dim ond yn atebol i’r graddau eu cyfraniadau at y cwmni cyfalaf. Mae’r Cwmnïau Newydd yn Gweithredu yn y prif adnodd cyfreithiol sy’n rheoleiddio y math hwn o fusnes, yn ogystal â mathau eraill o gwmnïau sydd ar gael i’w ymgorffori yn Japan. Buddsoddwyr sydd am i agor cwmni o’r fath yn Japan yn gwybod bod y cwmni hwn nid oes lleiafswm cyfalaf cyfrannau y gofyniad pan fydd yn cofrestru, fodd bynnag, mae’r aelod yn gall cyfraniadau yn unig yn cael eu gwneud mewn arian parod neu heb fod yn arian parod asedau ac nid mewn gwasanaethau. Cofrestru cwmni yn Japan yn cymryd llai o tua deg diwrnod pan fydd yr holl ddogfennau mewn trefn.

Dilynol drwyddedau arbennig a thrwyddedau efallai y bydd angen

Mae ein cwmni yn ffurfio asiantau yn Japan all helpu dynion busnes gyda’r broses o ddrafftio dogfennau pwysig yn angenrheidiol er mwyn agor cwmni yn Japan, fel yr Erthyglau cymdeithasiad.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu cwmni mewn awdurdodaeth arall

Mae ein partneriaid yn barod i helpu chi p’un a ydych am i sefydlu y cwmni yn India neu sefydlu cwmni ar y môr yn Belize. Gallwn hefyd eich helpu i agor cwmni mewn gwlad Ewropeaidd, megis Iwerddon. Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau Gwyddelig cwmni, ein partner yn y gyfraith cwmni Cyfreithwyr Iwerddon. Mae ein rhwydwaith rhyngwladol o ymgynghorwyr busnes a chyfreithwyr yn gallu eich helpu chi i sefydlu cwmni mewn nifer o awdurdodaethau o gwmpas y byd. Y Siapan safonau cyfrifyddu a oedd yn berthnasol i bob cwmni (GAAP) a cwmni a rhaid i berchnogion baratoi a chyflwyno’r datganiadau ariannol ar sail flynyddol. Cwmnïau sydd â mwy na pum can miliwn o JPY cyfalaf yn ofynnol i benodi archwilydd allanol. Mae’r flwyddyn dreth yn gyffredinol yr un fath gan y calendr flwyddyn, ond gall fod yn un arall cyfnod o ddeuddeng mis, gan fod y cwmni yn dewis ar ei ymgorffori. Canghennau yn cael eu gyffredinol yn ofynnol i gael yr un flwyddyn ariannol fel pennaeth swyddfa dramor. Y ddau tramor a lleol entrepreneuriaid sydd am agor cwmnïau yn Japan rhaid ystyried yr agweddau canlynol: Ein Japan ffurfio cwmni ymgynghorwyr yn gallu cynrychioli buddsoddwyr tramor yn eu perthynas gyda’r awdurdodau yn ystod y weithdrefn gofrestru y cwmni. Yr Erthyglau Cymdeithasu yn y rhan fwyaf o ddogfennau pwysig i chi fod yn barod pan fyddwch yn agor cwmni yn Japan, dim ots y diwydiant bydd yn gweithredu ynddo. Rhaid i’r rhain gynnwys yr wybodaeth ganlynol: dylid nodi bod yr Erthyglau Cymdeithasu rhaid i chi fod yn barod yn unol â’r math o gwmni sefydledig. Mae’r rhan fwyaf o fuddsoddwyr tramor agor cwmnïau yn Japan yn aml yn meddwl tybed faint o amser ac arian y mae’n ei gymryd i gofrestru ar y busnes. Mae ein cwmni yn ffurfio asiantau yn Japan wedi paratoi amserlen sy’n gysylltiedig â’r drefn o gychwyn busnes: Yr Siapan system trethi yn eithaf cymhleth, felly mae’n syniad da i ymgynghori â arbenigwr treth cyn agor y cwmni ac ar gyfer unrhyw cyfrifyddu a ffeilio treth trafodion Y cwmni broses gofrestru yn Japan gall fod yn eithaf hir a gall ehangu dros ychydig mis — hyd at ddau fis, yn dibynnu ar y math o gwmni dewis. Mae ein cwmni yn asiantau gofrestru yn Japan yn argymell y cwmni atebolrwydd cyfyngedig a all fod yn defnyddio ar gyfer pob math o weithgareddau ac sydd yn fwyaf addas ar gyfer tramor fuddsoddwyr. Mae’r gyfran o ofynion cyfalaf yn dibynnu ar y math o gwmni y buddsoddwr eisiau agor: bydd angen un un USD ar gyfer preifat, cwmni atebolrwydd cyfyngedig a, USD yn achos cwmni cyhoeddus. Ie, gall buddsoddwyr tramor hefyd yn gosod cwmnïau ar y môr yn Japan. Os ydych yn ystyried dechrau y math hwn o gwmni ac nid ydynt yn gwybod pa wlad i ddewis, rydym yn argymell i chi gysylltu â’n partneriaid Bont Gorllewin — mae cwmni yn arbenigo mewn cwmni ar y môr yn ffurfio materion. Am fwy o fanylion ar gofrestru cwmni yn Japan a buddsoddi hynodion, os gwelwch yn dda peidiwch ag oedi i siarad ag un o’n arbenigwyr