Meiji o Japan Traethawd — Geiriau — Bartleby

 

Rhwng a, Japan oedd yn mynd drwy diwygiad protestannaidd a elwir yn Meiji er mwyn gwneud y wlad cryf â gwledydd y gorllewin. Mae wedi achosi newidiadau mewn llawer o rannau o Japan fel cymdeithas, llywodraeth, milwrol, ac ati. Mae rhai o’r newidiadau hyn yn dal yn gallu cael eu gweld yn y gymdeithas Siapan heddiw fel ymerawdwyr yn cael eu hanrhydeddu gan y dinasyddion Siapan a welir yn arbennig yn y ffigur. Ers y diwygiad wedi cael effaith fawr ar ddatblygiad o Japan, gellir ei ystyried fel rhan bwysig iawn o hanes Siapan. Bydd yr astudiaeth yma yn ceisio ateb y cwestiwn: I ba raddau yr oedd y Meiji Restoration yn llwyddo i ddiwygio a chryfhau’r Japan. Er mwyn ateb y cwestiwn, bydd yr ymchwiliad yn dadansoddi milwrol diwygio a diwygio economaidd a achosir gan Y bobl gyffredin, dim llai na sifil a swyddogion milwrol, a fydd i gyd yn cael ei ganiatáu i fynd ar drywydd eu hunain galw fel y gall fod yna unrhyw anfodlonrwydd. Ymerawdwr ennill rheolaeth ar y llywodraeth a shogun a daimyos colli eu grym. Hefyd, ymerawdwr yn cael eu gweld oedd y cadlywydd milwrol a phennaeth shintoism.

Mae hyn yn y diwygiad yn newid y system o Siapan milwrol a samurai yn colli eu grym, ac nid oeddent yn gallu dal eu cleddyfau anymore. Yn lle hynny, Siapan dechreuodd i ddatblygu yn y gorllewin arfau a system drafft yn cael ei fabwysiadu i mewn i gymdeithas Siapan. Mae hyn yn arwain at Satsuma Gwrthryfel lle mae grŵp o samurai, plwm gan Saigo Takamori yn ceisio i drechu y shogunate, ond cawsant eu trechu gan newydd fyddin Siapan. Yn, roedd Y Meiji Restoration yn Japan yn dechrau fel yr Ymerawdwr Meiji goruchwylio cyfnod o moderneiddio gyflym, yn creu conscript fyddin, ac yn diddymu y samurai-dosbarth safle sydd wedi ei ddiffinio trefn yn Japan ers y ‘s. Addysg yn cael ei diwygio, cyfansoddiad yn cael ei greu senedd a sefydlwyd. Fuddugoliaeth mewn rhyfeloedd gyda Rwsia a Tsieina yn dechrau ar y prif gyfnod o Siapan cenedlaetholdeb a dylanwad yn arwain at y Rhyfel Byd II. Japan yn y cyfnod modern yn un o’r mwyaf technolegol datblygedig gwledydd. Mae hyn yn bulwark helpu i wrthsefyll newid a datblygu yn Japan, er ei fod yn parhau drwy gydol y byd gorllewinol. Yn dilyn dau can mlynedd o hunan-gosod gwahanu oddi wrth weddill y byd, y grymus ail-fynediad y estron a ddaeth yn newid sylweddol yn Japan. Er bod rheoli tramor yn fygythiad, roedd hefyd y bydd anghydbwysedd grym yn y presennol system ffiwdal o Shogunate Tokugawa. Mae’r anghydbwysedd hwn yn creu ansicrwydd ar gyfer Japan, ac y imperialaidd tramorwyr.

Mae’r anghydbwysedd hwn ac

Japan yn cael ei ystyried ar hyn o bryd un o’r rhai mwyaf pwysig o wledydd yn y byd o ran grym gwleidyddol ac yn y trydydd cenedlaethol mwyaf ar ôl economi yr Unol Daleithiau a Tsieina, sef y ffigurau. Datblygiad yr economi Siapan i gyrraedd y fath statws yn digwydd mewn amser ac yn enwedig ar ôl y gwaith o Adfer y Meji Llinach yn. Ers hynny, Japan oedd mewn cysylltiad cyson gyda’r byd gorllewinol yn enwedig gyda’r Unol Daleithiau. Y Meji Adfer yn hanfodol ar hyn o bryd yn. Yn ystod y Meiji, Japan yn mynd drwy lawer o newidiadau gan ei fod yn agored i tramor pwerau o’r fath yn Ewrop. Un o’r newidiadau gwleidyddol a ddigwyddodd oedd bod Japan yn eu gorfodi i ddechrau rhyngweithio gyda’u tramor cyfoedion fel y maent yn dod ar eu nifer o arloesiadau a oedd yn hynod uwch o gymharu i beth Japan allai gynnig ar y pryd. Mae hyn nid yn unig yn amlygu eu yn gallu cymharu â’u cyfoedion, mae hefyd yn dangos eu bod yn dechnolegol yn ôl yn llygaid eu cyfoedion. Y Meiji Restoration yn chwarae rhan sylweddol yn y broses o foderneiddio Japan. Y Meiji cyfnod yn gyfnod o gwleidyddol a chymdeithasol y chwyldro. Mae’n dod pwysig cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd newidiadau i Japan, ac mae’r rhain yn newidiadau daeth y sylfaen o Japan rydym yn gwybod heddiw. Cyn Adfer, Japan oedd yn ymosod yn filwrol yn wan gwlad gyda ffiwdal gymdeithas amaethyddol, ac yn cael ei reoli gan arglwyddi ffiwdal. Pan fydd y Meiji cyfnod a ddaeth i ben gyda yr Ymerawdwr farwolaeth yn, Japan oedd yn datblygu’n dda. Yn ystod y Meiji drefn, a oedd y Llywodraeth Siapan penderfynodd i foderneiddio cysylltiadau tramor, a oedd yn bwysig stride yn gwneud Japan gyflawn aelod o’r gymuned ryngwladol. Y farn draddodiadol yn y Dwyrain Pell oedd yn seiliedig ar gymdeithas ryngwladol ond yn hytrach ar wahaniaethau diwylliannol. Mae’n well artistiaid, ysgolheigion, a Mynachod yn hytrach na diplomyddion proffesiynol, wedi bod yn y cludwyr o dramor agenda. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd yn anodd i wahaniaethu Japans cysylltiadau Tramor. Dechrau yn, o ganlyniad i wahanol cyflym diwygiadau yn y llywodraeth Siapan a newidiadau cymdeithasol yn ystod y Meiji Restoration of, y Siapan yn araf yn gwneud eu ffordd eu famwlad i America Arfordir y Gorllewin yn chwilio newydd bywydau a chyfleoedd. Maent wedi codi i amlygrwydd yn California fel prif mewnfudwyr grŵp yn fuan yn dilyn y Tseiniaidd Gwahardd Gweithredoedd o oherwydd eu llafur yn cael ei angen i lenwi sawl galwedigaeth swyddi gwag, megis llafur ar y Transcontinental Rheilffordd ac ar. ac hyd yn oed gwleidyddiaeth. Siapan a’r Prydain, er enghraifft, roedd dau imperial systemau sy’n gwrthwynebu ei gilydd mewn llawer o agweddau, ond hefyd wedi drawiadol o nodweddion tebyg a oedd wedi eu helpu nhw dod yn gryf imperial pwerau yn ystod yr ugeinfed ganrif a oedd yn fygythiad i un arall. Yr ymerodraeth Siapan oedd yn ysbrydoledig yn y wlad i eraill Asiaid bod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn y Ewropeaidd imperialaeth. Ar ôl y Meiji, ymerawdwr yn penderfynu bod y broses o foderneiddio’r Japan oedd yn mynd i ddechrau. llythyr yn mynnu Japan i agor eu porthladdoedd ar gyfer masnach. Ar y cyntaf dyfodiad, Americanwyr yn wych gyda profiad newydd yn gyfan gwbl i bobl. Mae rhai pobl yn ei ystyried o hyd y Siapan ddiwylliant fod yn wrthun tra bod eraill yn yn iawn yn hudo. Mae’r papur hwn yn trafod y profiadau o ddau Americanwyr sy’n ymweld â Japan yn ystod y Cyfnod Meiji o’i gymharu profiadau cychwynnol. Roedd nifer o resymau pam yr Unol Daleithiau wedi cael diddordeb mewn ffurfio cysylltiadau diplomyddol gyda Japan. Agor. cyfnod Meiji Cyfnod ac Meiji ac edrych ar sut maent yn ymwneud â rhyddid o bobl Siapaneaidd. Japan yn ystod y cyfnodau o — A. D. yn dir neilltuaeth, milwrol grym a gorthrwm. Mae hyn yn cael ei adnabod fel y cyfnod Edo. Mae hyn, fodd bynnag, oedd un o’r rhai mwyaf heddychlon gwaith yn Japan hanes. Mae hyn yn heddwch ei sefydlu drwy’r milwrol pwerau Shogunate Tokugawa. Mae hyn yn heddwch dod â dim go unigol a rhyddid. I fod y pren mesur o Japan yr ymerawdwr oedd