NI Subpoena ac Ymchwilio yn Japan

 

Yn ôl y Wall Street Journal, Mt

Ychwanegodd Mt

Gox yn»trobwynt»a’i fod yn gallu dweud mwy fel partïon eraill yn cymryd rhan. Fox Busnes cyhoeddi ar-lein ar sgwrs rhwng Karpleles ac ymgynghorydd Jon Fisher bod pob un ond cadarnhau ei fod yn gollwng dogfennau sy’n honni ei fod yn y gyfradd ansolfedd yn fwy neu lai yn wir, er ei fod yn mynnu nad oeddent yn cynhyrchu gan Mt. Gox. Karpeles soniwyd»pleidiau eraill»yn ei ymateb i Reuters, ond mae’n dal yn aneglur pwy sydd yn cynhyrchu dogfennau a sut (neu pam) maent yn cael eu gollwng. Mae’r arweinydd yn blockchain newyddion, CoinDesk yn allfa cyfryngau fod yn ymdrechu ar gyfer y uchaf safonau newyddiadurol ac yn cadw at llym a osodwyd golygyddol polisïau. CoinDesk annibynnol yw gweithredu is-gwmni o Arian cyfred Digidol Grŵp, sy’n buddsoddi mewn cryptocurrencies a blockchain startups