Pa Effaith Fydd Fy Methdaliad yn ei Gael ar yr Arfaeth Anheddiad. St. Louis Methdaliad Atwrneiod. St. Louis Methdaliad Atwrneiod

 

Ar gyfer llawer o Americanwyr, tra’n aros setliad o chyngaws, etifeddiaeth, neu hawliad yswiriant yn y drws i mwy disglair, yn fwy llewyrchus yn y dyfodol. Lwmp swm y setliad yn dod i’r meddwl popeth o moethus gwyliau i brafiach cartrefi, ceir, a chypyrddau dillad. Mae yna dim ond un broblem: mae’r rhai pesky credydwyr. Yn enwedig os ydych yn dioddef anaf sy’n mynd â chi i ffwrdd o’r gwaith, eich biliau a threuliau yn mynd at Hanfodol Màs. Ychwanegu biliau meddygol ar gyfer y profion, triniaeth, therapi a meddyginiaeth. Arfaethedig anheddiad yn dechrau edrych yn llai drwy’r amser. Ond beth os nad ydych yn datgan methdaliad cyn y setliad terfynol. Cael gwared ar yr holl dyledion ac yn gwneud yn ffres, yn dechrau drwy gadw eich setliad cyfan i chi eich hun. Cyfreithiau methdaliad yn gofyn i chi ddatgelu holl aneddiadau yn yr arfaeth, etifeddiaethau, a hawliadau yswiriant. Maent yn dod yn rhan o ystad methdaliad, ac mae’r ymddiriedolwr methdaliad bydd yn dosbarthu unrhyw arian a oedd yn adennill at eich credydwyr. Fodd bynnag, eich amgylchiadau personol a natur y setliad bydd yn effeithio ar y penderfyniad barnwr. Os yw’r ymddiriedolwyr yn penderfynu bod y cais efallai na fydd yn werth yr amser, gallai fod yn rhoi’r gorau i’r diddordeb yn yr eiddo yn eich cais. Mae hynny’n golygu y gallwch barhau i fynd ar drywydd yr hawliad ac nid oes rhaid i droi drosodd unrhyw elw yn mynd at ymddiriedolwr. Mae rhai yn honni, megis gweithwyr’ hawliadau iawndal a allai gael eu heithrio rhag cyrraedd eich credydwyr ac yn ymddiriedolwr cyn belled â bod y cais yn cael ei setlo.

Mae’r gyfraith yn glir ynghylch p’un a yw’r hawliad anaf personol yn rhan o ystad methdaliad neu beidio.

Ymddiriedolwr ofyn am y setliad cyfan neu ran ohono

Felly, mae’n bwysig i hurio gwybodus, profiadol twrnai methdaliad i adolygu’r ffeithiau eich achos cyn ffeilio gyda’r llys. Er enghraifft, os yw eich yn hwyr-model y cerbyd ei dryllio, y prif bwrpas eich yswiriant setliad fod i gymryd lle y cerbyd er mwyn i chi gael cludiant dibynadwy i fynd yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Eich atwrnai methdaliad efallai y bydd yn eich cynghori i gymryd lle’r cerbyd cyn i ffeilio ar yr achos methdaliad. Ar ôl ffeilio ar y cais efallai y bydd yn dod yn rhan o ystad methdaliad. Fodd bynnag, os bydd y setliad yn cael iawndal am anaf, darparwyr meddygol mai cyfreithiol gennych hawliad am daliad oddi wrth yr anheddiad. Ddylid o dan unrhyw amgylchiadau chi geisio cuddio eich tra’n aros setliad gan y Llys Methdaliad. Rydych yn gallai cael ei gyhuddo o dwyll ac yn dioddef cosbau difrifol. Ddylech chi oedi gyflwyno eich cais ac yn datgan methdaliad yn gyntaf. Unwaith eto, dylech ymgynghori profiadol atwrnai Methdaliad. Hyd yn oed ar ôl methdaliad wedi cael ei gwblhau, gall credydwyr deiseb yn y Llys i ailagor yr achos os bydd twyll yn cael ei amau. Os ydych yn derbyn etifeddiaeth, yr ymddiriedolwyr ac yn eich atwrnai methdaliad angen i chi wybod am y peth. Etifeddiaeth o fewn diwrnod ar ôl ffeilio eich achos methdaliad yn dod yn rhan o ystad methdaliad. Mae hynny’n wir hyd yn oed pan fydd eich achos yn cael ei eisoes yn rhyddhau ac yn cau. Mae gennych ddyletswydd barhaus i adroddiad etifeddiaeth i’r ymddiriedolwr. Os bydd yr etifeddiaeth yn cael ei heithrio, bydd yr ymddiriedolwr yn ailagor eich achos ac yn dosbarthu unrhyw arian i’ch credydwyr. Rhoi gwybod i’ch atwrnai methdaliad am setliad cyn gynted ag y byddwch yn gwybod am y peth. Eich atwrnai methdaliad bydd yna anfon y wybodaeth at eich achos ymddiriedolwr