Pan fydd yn gwneud y contract prynu yn cael ei sefydlu. (ar gyfer nad ydynt yn-cynnwys digidol) — CEIR O SIAPAN

 

Pan fydd yn gwneud y contract prynu yn cael ei sefydlu

Sefydlir contract rhyngoch chi a pherchennog y cynnyrch (a grybwyllwyd yn yr anfoneb), pan fyddwn yn anfon»Cadarnhad Taliad»e-bost ar gyfer y cynnyrch hwnnw

Sefydlir contract rhyngoch chi a pherchennog y cynnyrch (a grybwyllwyd yn yr anfoneb), pan fyddwn yn anfon»Cadarnhad Taliad»e-bost ar gyfer y cynnyrch hwnnw