pethau y dylech chi ei wybod am brynu car o Japan. cyn i chi brynu. — Darparu Ceir

 

Yr wyf yn gwybod efallai ei fod yn swnio’n anghredadwy, ond nid yw pob gwerthwyr ceir yn onest ac mae hynny’n wir yr un peth yn Japan. Maent yn gall fod yn anonest mewn gwahanol ffyrdd: am ansawdd y car, am y km y car, ac efallai hyd yn oed am y bodolaeth y car. Dyna pam rydym yn argymell yn gryf eich bod yn prynu trwy’r arwerthiannau. Y arwerthiannau yn rhoi gwerthusiad annibynnol o’r cerbyd. Y arwerthiannau gael system olrhain i brofi p’un a yw’r car wedi cael ei odomedr yn ymyrryd ag ef. Ydych chi angen unrhyw brawf o fodolaeth y cerbyd pan fyddwch yn ei weld mewn arwerthiant. Rydym hefyd yn argymell, cyn i chi brynu eich cerbyd, bod y cwmni yr ydych yn prynu o yn cofrestru gyda’r Wefan. Gwefan yn plismona yn y sefydliad ar gyfer y allforwyr ond yn hytrach yn sefydliad a grëwyd i helpu allforwyr. Maent wedi nid yw’r gallu nac yn y gweithlu i edrych ar onestrwydd neu uniondeb y allforwyr. Cerbyd fod wedi cael ei wneud ac yna eistedd ar delwyr iard am flwyddyn cyn iddo gael ei werthu. Unwaith y mae’n cael ei werthu, yna mae’n cael ei swyddogol oedran, a bod oedran yn dechrau ar y dyddiad gwerthu (neu fwy llythrennol»cofrestru»). Os yw dyddiad yn ei gwneud yn bwysig i chi na dyddiad cofrestriad cyntaf, gadewch i ni wybod a gallwn ddod o hyd i’r dyddiad yn gwneud i chi cyn i chi brynu. Yn anffodus, rydym wedi clywed nifer o straeon am bobl yn prynu car oddi wrth delwyr stoc, yn trosglwyddo arian iddo, ac yna byth yn clywed unrhyw beth wedyn.

Mae rhai o’r rhain yn hyn a elwir yn allforwyr hyd yn oed fynd i hyd llogi swyddogol swyddfa i gwblhau eu dwyll. Dyma pam rydym yn argymell prynu drwy arwerthiannau, ceir y gallwch eu gweld.

Mae bob amser rheswm pam y car yn rhad

Mae rhai yn go iawn gall y rhesymau fod yn»llifogydd hanes»,»crash repair hanes»neu»addasu odomedr». Unwaith eto, prynu oddi wrth y arwerthiannau yn eich gwarchod rhag pob un o’r uchod. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu cyfradd y farchnad ar gyfer go iawn cerbyd er. Byddwch yn ofalus iawn cyn prynu i wybod bod y car yn rhad ac am ddim o rhwd oddi tano. Yn enwedig geir o’r ardaloedd gogleddol yn lle halen yn cael ei roi ar y ffyrdd i doddi’r eira yn y gaeaf.

A oes ddim yn, nid ydynt yn credu ei fod

Mae wedi dim ond yn dod yn fwy anodd i olrhain ymyrryd. Gyda diagnostig cyfrifiadur llawer o geir allforio gan allforwyr»stoc»gellid bod wedi ymyrryd. Unwaith eto, prynu o ocsiwn yn gwarantu eich allforiwr wedi ymyrryd â’r odomedr. Darparu Ceir ffynonellau Japan ceir, tryciau, bysiau, SUVs a faniau o dros ceir Siapan arwerthiant lleoliadau o Hokkaido yn y Gogledd yn hyn o Japan i Okinawa yn y bell i’r de. Cofrestrwch ar gyfer rhad ac am ddim treial diwrnod cyfrif i weld y cerbydau sy’n Darparu Ceir y gall brynu i chi oddi wrth y Siapan car arwerthiannau