Rheolau trefniadaeth Sifil-Japan

 

Gwirio allan ac yn chwilio ar y cyfan Rheolau Gweithdrefn Sifil o Japan

Mae’r cod yn cael ei rannu i mewn i pum llyfr

Y rhai ar y teulu ac olyniaeth yn cadw rhai olion o’r hen teulu patriarchaidd system a oedd yn sail Siapan ffiwdaliaeth. Yr oedd yn mae’r adrannau hyn bod y rhan fwyaf o’r postwar ddiwygiadau a wnaed(Ffynhonnell: Wikipedia) P’un a ydych yn lleygwr, myfyriwr y gyfraith, cyfrifydd, cyfreithiwr corfforaethol neu trethdalwr, mae hyn yn amhrisiadwy gyfeirio gan ei fod yn cynnwys testun llawn y Ddeddf. Gallwch chwilio gan ddefnyddio unrhyw gair allweddol a bydd y app yn dangos i chi yr adrannau perthnasol. I weld yr holl adrannau o’r Ddeddf (mynegai) peidiwch â mynd i mewn i unrhyw term chwilio a tharo yr allwedd chwilio.

Mae hyn yn rhoi i chi gyda rhestr gyflawn o benodau fel TABL CYNNWYS

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw gyfleuster neu unrhyw geisiadau bsod, yn anfon e-bost i ni a byddwn yn atgyweiria ar unwaith. Os gwelwch yn dda ymatal rhag faming ni ar google chwarae — rydym fel arfer yn ymateb yn gyflym i geisiadau rhesymol