Siapan gyfraith

 

Siapan gyfraith, y gyfraith fel y mae wedi datblygu yn Japan o ganlyniad i meld dau diwylliannol a thraddodiadau cyfreithiol, un cynhenid Siapan, ar y Gorllewin eraill. Cyn Siapan ynysu oddi wrth y Gorllewin yn dod i ben yng nghanol y eg ganrif, Siapan gyfraith a ddatblygwyd yn annibynnol o’r dylanwadau Gorllewinol. Cymodi pwysleisiwyd mewn ymateb i’r pwysau cymdeithasol exerted drwy ehangu uned deuluol ac yn agos-wau yn y gymuned. Ychydig o reolau rhagnodi sut y dylai anghydfodau eu datrys. Yr agosaf cyfatebol i’r Gorllewin cyfreithiwr oedd y kujishi, tafarnwr sy’n datblygu cwnsela swyddogaeth. Yn rhyfeddol ychydig gyfraith yn yr ystyr fodern yn bodoli sefydlog y gymdeithas, a oedd yn swyddogol yn annog gweithgarwch masnachol, yn ôl pob golwg nid yw’r un a ddymunir nac angen a ddatblygwyd gorchymyn cyfreithiol. Newidiadau sylfaenol yn anochel yn dilyn Siapan yn sydyn cyfranogiad yn y byd Gorllewinol ar ôl y Meiji Restoration of. Japan yn ceisio adeiladu economaidd, gwleidyddol, cyfreithiol a strwythur gallu awdurdodol pharch yn rhyngwladol, yn dod i ben extraterritoriality, a gwarchod annibyniaeth genedlaethol. Y cyflwyniad o’r Gorllewin gyfraith yn ei un elfen yn cyfanwerthu mewnforio o bethau y Gorllewin. Mewn materion cyfreithiol y Siapan yn cymryd ar gyfer modelau y systemau o gyfandir Ewrop, yn enwedig yn yr almaen.

v.) yn a arolygwyd llawer o systemau cyfreithiol, gan gynnwys ffrainc, y Swistir, ac yn y deddfau cyffredin, yn cymryd rhywbeth o bob un. Eu cynnyrch terfynol, fodd bynnag, gorau ei nodweddu fel a ganlyn: drafft cyntaf o yr almaen Cod Sifil. Yn ei datblygiad dilynol y Siapan system gyfreithiol yn parhau yn wir at y ffynonellau hyn. Mae’r diwygiadau y cod darpariaethau delio gyda pherthnasau ac olyniaeth, a oedd yn adlewyrchu traddodiadol Siapaneaidd agweddau, a gwblhawyd yn y cyfnod pontio o Siapan gyfraith sifil i gyfandirol Ewropeaidd teulu o ddeddfau. Ar rai pwyntiau, fodd bynnag, Siapan gyfraith yn agosach i fod yn yr Unol Daleithiau na modelau Ewropeaidd, yn bennaf o ganlyniad i ôl-Rhyfel Byd II galwedigaeth ac yn hwyrach yn eu cysylltiadau gyda UDA ystyriaethau cyfreithiol ac addysg. Yr arholiad o dystion mewn achosion sifil yn awr (o leiaf mewn theori) modelu ar SBAENAIDD weithdrefn. Mae absenoldeb arbennig yn hierarchaeth y llysoedd gweinyddol yn gyson â’r UDA syniadau. Mae llawer o agweddau ar lafur a’r gorfforaeth gyfraith yn UDA -ysbrydoli. Serch hynny, yn ei rheolau a sefydliadau, y Siapan system gyfreithiol yn agosach at y gyfraith sifil yn Ewrop nag yn y gyfraith gyffredin. Mewn llawer o ffyrdd, ar ben hynny, y Siapan cyfreithiol gorchymyn yn wahanol yn sylweddol oddi wrth yr holl cyfreithiol y Gorllewin gorchmynion. Yn bwysicaf oll, yn gyfraith yn Japan yn chwarae llawer llai o dreiddiol rôl wrth ddatrys anghydfodau ac yn creu ac yn addasu rheolau sy’n rheoleiddio ymddygiad. Mae’r prinder o Siapan penderfyniadau sy’n ymwneud â damweiniau automobile, gwneuthurwr atebolrwydd ar gyfer cynnyrch diffygiol, a niwsans efallai y bydd yn syndod i Orllewinwyr, sydd hefyd efallai y sylwch ar y maint bach o Siapan bar a dyfalbarhad extralegal dulliau o ddatrys anghydfodau. Gorsafoedd heddlu lleol yn darparu cymodi ystafelloedd.

Henoed yn gweithredu fel go-betweens

Ar gyfer nifer o ddibenion teulu transcending y teulu niwclear yn dal i fodoli. Y syniad busnes yn cyfateb i uned deuluol yn parhau ac fel arfer yn dylanwadu cysylltiadau llafur, yn enwedig mewn busnesau bach a chanol — maint i gwmnïau. Yn y cymharol homogenaidd gymdeithas Siapan, statws cymdeithasol yn cario trwm yn rhwymedigaethau, ac yn y gymuned pwysau yn hynod o bwerus. Yn awr mae Siapan wedi dod yn amlwg byd grym economaidd ac mae wedi cynyddu ei fyd-eang geopolitical presenoldeb, y gyfraith yn dod i chwarae rôl yno debycach i ei rôl yn y Gorllewin. Yn ogystal, mae’r cymdeithasegol yn cefnogi hanfodol ar gyfer parhau i fywiogrwydd y Siapan syniad o gyfraith yn cael ei danbrisio gan y newid o wledig, amaethyddol o economi trefol, mecanyddol gymdeithas. Rydym yn croesawu’r gwelliannau a awgrymir i unrhyw un o’n erthyglau. Gallwch ei wneud yn haws i ni i adolygu a, gobeithio, yn cyhoeddi eich cyfraniad trwy gadw ychydig o bwyntiau yn y meddwl. Eich cyfraniad fod pellach olygu gan ein staff, ac yn ei gyhoeddi yn amodol ar ein cymeradwyaeth derfynol. Yn anffodus, mae ein dull golygyddol efallai na fyddwch yn gallu i ddarparu ar gyfer yr holl gyfraniadau. Mae ein golygyddion yn adolygu’r hyn yr ydych wedi ei gyflwyno, ac os bydd yn bodloni ein meini prawf, byddwn yn ychwanegu at yr erthygl. Os gwelwch yn dda nodi nad yw ein golygyddion yn gwneud rhai newidiadau fformatio neu gywiro sillafu neu wallau gramadegol ynddo, a gellir hefyd gysylltu â chi os oes unrhyw eglurhad sydd eu hangen