Mae'r holl gyfreithwyr yn Japan ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth Uponese cyfreithwyr.


Sut i lunio cais am gydnabyddiaeth o berchnogaeth iawn


Gyda hyder gallwn ddweud bod yn ein amser mae datblygiad cyflym o ddogfen cylchrediad ar gyfer sefydlu y hawl eiddoAr yr un pryd, mae'r broses o ddrafftio dogfennau wedi llawer o arlliwiau, a bydd yn anodd eu deall i dibrofiad i berchennog yr eiddo. Cywir Datganiad o Cydnabyddiaeth o Hawl mae'n rhaid i eiddo fod yn ysgrifenedig yn unol â normau a sefydlwyd o gyfraith. Dylid nodi bod hyd yn oed yn y cyfnod Sofietaidd, pan fydd y rhan fwyaf o'r eiddo yn perthyn i'r wladwriaeth, cyfraith sifil serch hynny neilltuo hawliad ar gyfer y cydnabod yr hawl o berchnogaeth fel ffordd annibynnol o amddiffyn hawliau y perchennog y safle. Mewn achos o angen i gydnabod hawliau eiddo yn y llys gan y plaintiff yn y fath fater ddylai fod yn uniongyrchol y perchennog ystad go iawn.

Y plaintiff, sy'n cyflwyno cais ar gyfer y cydnabod yr hawl o berchnogaeth, mae'n rhaid profi ar ba sail y mae'n ei hawlio ar gyfer hyn neu eiddo hwnnw.

Fel arbenigwyr yn dweud, y nodwedd arbennig o'r fath yn y datganiad o cais yw bod y perchennog ei gwneud yn ofynnol i'r llys i sefydlu y ffaith bod yr eiddo yn perthyn iddo gan hawl. I gael cydnabyddiaeth o'r hawl eiddo, rhaid i'r datganiad o hawliad yn cael ei ysgrifennu yn gywir Y datganiad y mae'n rhaid ei hun yn dechrau gyda pac y mae'r enw y llys ac mae ei gyfeiriad yn cael eu rhagnodi.

Cais am gydnabod y dde eiddo yn cael ei baratoi mewn swm sydd yn ddigon ar gyfer pawb sy'n cymryd rhan yn yr achos.

Dylai hefyd fod yn gofio bod os bydd y cais yn cael ei llunio yn unol â normau sefydledig, efallai na fydd yn cael ei dderbyn a anfonwyd ar gyfer adolygiad i'r plaintiff.