Sut i ymarfer y gyfraith yn Japan ar ôl cael fy ngradd yn y gyfraith gan y DU

 

Yr wyf yn gobeithio y cwestiwn yw allan o chwilfrydedd segur gan fod yr ateb hwn yn cael ei arian yn eich poced os ydych chi’n mewn gwirionedd sy’n ystyried gweithio yn y maes cyfreithiol yn Japan. Y pwynt cyntaf i sylweddoli yw bod cyfreitheg, fframwaith cyfreithiol a’r proffesiwn cyfreithiol rhwng Japan a’r DU yn gyfan gwbl yn wahanol oddi wrth ei gilydd. Felly, bragmatig opsiwn i ymarfer cyfraith y DU yn Japan fel cofrestru tramor cyfreithiwr gyda y Siapan Ffederasiwn Cymdeithasau Bar (JFBA). Japan yn cael ei ddosbarthu fel Cod Sifil wlad. Ei system gyfreithiol yn gyffredinol yn cael ei fodelu ar yr almaen yn un o’r cyn-Rhyfel Byd Cyntaf diwrnod. system gyfreithiol, mae’n unigryw hybrid y gyfraith sifil model cyn-WW yr Almaen himpio gyda’r gyfraith gyffredin agwedd ar yr unol daleithiau. Yn fyr, Siapan corfforaethol, hawliau sifil, warantau rheoleiddio, treth ac cyfreithiau llafur cynnal naws cryf o UDA cyfreithiol model. Mae’r Cabinet yn penodi aelodau y Goruchaf Lys, sy’n llywyddu dros y llys system yr Uchel Lys, llysoedd ardal, yn y llysoedd teulu a’r crynodeb llysoedd (magistracies). sut statudol dehongli dylai gael ei gynnal. Beirniaid yn ei wneud o ddifrif yn ystyried cynseiliau, hyd yn oed er eu bod yn cael eu di-rhwymol. Yn y llys arfer, Japan dechnegol yn cynnal juryless treialon. Fodd bynnag, nid yw hynny’n hollol wir llun. Siapan rheithgorau yn y ffurf o banel o»gosod beirniaid»bod»helpu»y barnwrol (proffesiynol) barnwr. trwyddedig Siapan cyfreithwyr ar gyfer poblogaeth o miliwn. Mae bron i hanner ohonynt yn mynd i mewn arfer ers y au hwyr. Mae’r proffesiwn yn ddynion yn bennaf, gyda dim ond deuddeg — fod yn fenywod. Mae digon o straeon arswyd adroddodd gan fenywod yn gweithio fel cyfreithwyr yn Japan. Ar gyfer cyd-destun, yr unol daleithiau y wladwriaeth o Missouri (pop. naw miliwn) ar ei ben ei hun wedi, atwrneiod.

miliwn), Cymru a Lloegr awdurdodaeth ar ei ben ei hun wedi, cyfreithwyr. Yn Hong Kong (pop. pum miliwn), yna, cyfreithwyr a bargyfreithwyr. Y Siapan proffesiwn cyfreithiol yn ‘ymdoddi’ (fel yr UDA proffesiwn) yn wahanol i’r rhaniad proffesiwn yn y DU, gyda cyfreithwyr a bargyfreithwyr.»Atwrneiod yn y gyfraith dramor»- Maent yn ymarfer y gyfraith eu hunain awdurdodaethau, ond nid Siapan gyfraith er dydw i ddim yn rhy siŵr eich bod yn cael y realiti.

Dim ond neu felly

Yw’n bodoli bellach oherwydd iddo gael ei ddiddymu ym. Mae wedi bod dim ond Dros y deng mlynedd diwethaf, mae rhai cwmnïau cyfreithiol tramor (yn enwedig Linklaters, Allen Overy, a Herbert Smith) wedi gwneud yn llai neu hyd yn oed ddiddymu eu cyfreithiwr yn bron yn anorchfygol. Felly, y mwyafrif helaeth o cyfreithwyr tramor yn Japan osgoi gwneud yr amhosibl ac yn hytrach na gwneud un o’r ddau beth: cyn y cais o leiaf bedair blynedd o brofiad ar ôl cymhwyso. Os nad oes gennych y cartref PQE, yna rydych yn syml, ni fydd byth fod yn gymwys ar gyfer ar gyfer rhai cwmni Siapaneaidd ar gyfer ychydig o flynyddoedd. Ond mae yna straeon arswyd. Y senario gwaethaf-achos rydw i wedi clywed y rhan fwyaf yn aml yn y tramor cyfreithiwr yn cael yn sownd mewn rhai dwp cwmni gyda’r math anghywir o ddiwylliant corfforaethol neu fiwrocratiaeth, daro y nenfwd gwydr, yn gwneud gormod o waith cyfieithu, a ddim digon o ‘gyfraith’ a dim byd i ehangu sgiliau. dangos ymrwymiad i Japan yn fyr, yn syml yn cael eu yn Japan ar eich traul eich hun (mwy arferol) neu trwy ryw fath o dramor gyfraith rhaglen astudio (os ydych chi’n dal i fod yn ysgol y gyfraith).

ar gyfer un neu ddau haf

Yn fyr, mae’r yn-situ Japan amser (fel arfer yn Tokyo) yn aml yn cael ei drawsnewid i mewn i gwirioneddol y cyfle am swydd (efallai fel intern haf swydd). o faint, ond mae’r rhan fwyaf o gyfreithwyr yn Japan yn dweud y gwirionedd yn fwy fel deg — gyfradd basio. Fel y Siapan yn y gyfraith ysgolion yn cael eu marchnata eu hunain ar eu i fod yn uwch Bar cyfraddau llwyddo yn ôl pob tebyg yn fwy onest ac yn llai swreal rheswm na sbwriel rhesymau a ddefnyddir gan UDA ac yn y DU yn ysgol y gyfraith. ar gyfraith gyhoeddus, cyfraith droseddol a chyfraith sifil, gan gynnwys ‘dewisol’ a ddewiswyd gan yr ymgeisydd (e. e. g. llafur gyfraith, cyfraith amgylcheddol, ac ati). O gwmpas, o bobl yn cymryd y cam cyntaf bob blwyddyn. Gan hynny, dim ond, yn gymwys ar gyfer yr ail gam. O hwnnw, tua, bedwar cant o pasio holl arholiadau. ‘n bert lawer yr un fath fel trwyddedig cyfreithiwr gyda’r un faint o weithio mewn swyddfa ond yn llawer llai llys yn gweithio (ac yn sicr yn is bri). Sut y gall un daith o Albanwyr gradd yn y gyfraith i America yn y gyfraith ar ôl gadael y Brifysgol Caeredin i ymarfer y gyfraith yn yr unol daleithiau. Sut y gall un daith o Albanwyr gradd yn y gyfraith i America yn y gyfraith ar ôl gadael y Brifysgol Caeredin i ymarfer y gyfraith yn yr unol daleithiau