Syml tollau clirio system ar gyfer dogfennau (CWESTIYNAU cyffredin): Japan Tollau

 

Fodd bynnag, fel ar gyfer rhai dogfennau, fel papurau newydd, cylchgronau, llyfrynnau, ac ati, sy’n cael eu mewnforio lluosog ar gyfer mewnforwyr, ond ei gludo gyda’i gilydd o dan yr un cludiant contract, blanced datganiad gael ei wneud, ar yr amod bod y cyfanswm gwerth tollau ar gyfer bob mewnforiwr yn fwy na, ¥.

yn dangos enwau o mewnforwyr yn ogystal ag enw, cyfaint a gwerth, ac ati.

priodol erthyglau dylai fod yn ynghlwm

Ar gyfer mewnforio datganiad, y yn amlwg dylid nodi enwau o mewnforwyr a gwerth tollau ar gyfer pob erthygl