SYSTEM GYFREITHIOL YN JAPAN: HANES, BARNWYR, CYFREITHWYR, HIR TREIALON, EUOGFARNAU — Ffeithiau a Manylion

 

Y hagwedd tuag at ymgyfreitha dechreuodd i newid ychydig yn y au fel gweithwyr dechreuodd mynnu gwobrau am y gwaith y maent wedi ei wneud ar gyfer eu cwmnïau (Gweler Gwyddoniaeth, Dyfeisiadau Glas LEDS) a dechreuodd cwmnïau yn mynd ar ôl i gystadleuwyr yn Tsieina, De Corea a Taiwan a mannau eraill ar gyfer copïo eu dyluniadau ac yn amharu ar eu patentau