Academaidd Atal Apelio Yn Y Llythyr Sampl

Ysgrifennu y math hwn o lythyr pan ydych am apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch academaidd atal dros dro, megis pan fyddwch wedi ei atal rhag mynychu’r coleg oherwydd perfformiad academaidd gwael a graddau gwael. Bydd yn debygol angen i chi addasu’r llythyr hwn sampl o leiaf yn braidd fel y mae y rhan fwyaf yn cyd-fynd yr hyn yr ydych am i gyfathrebu. Gynnwys yn eich llythyr unrhyw perthnasol o fanylion, megis y rhesymau pam y credwch y dylech fod atal dros dro. Yr wyf yn derbyn eich llythyr dyddiedig rhagfyr, gan nodi fy mod wedi ei atal rhag mynychu’r