Ad-daliadau treth o Japan — Siapan Ffurflenni Treth

Unigolion sy’n gweithio yn Japan yn weithwyr cyflogedig neu’n hunan-gyflogedig bobl yn talu rhwng chwech ac un ar ddeg o dreth incwm ar eu henillion. Gallech fod â hawl i gael treth yn ôl o Japan am nifer o resymau, gan gynnwys: efallai y Byddwch wedi talu i mewn i gynllun pensiwn gronfa yn Japan ac unwaith i chi adael y wlad, y gallwn gael yr arian hwnnw yn ôl i chi yn ogystal. Paratoi ffurflen dreth gall fod yn ddryslyd a chymhleth, os nad ydych chi’n gyfarwydd â’r broses. Rydym wedi arbenigwyr yn Siapan deddfau treth, fel y gallwn