Adrannau gweinyddol o Japan

Biwrocrataidd gweinyddu o Japan yn cael ei rhannu i tair lefel sylfaenol cenedlaethol, prefectural, a bwrdeistrefol. O dan y llywodraeth genedlaethol mae pedwar deg-saith prefectures, chwech ohonynt yn cael eu hisrannu ymhellach i mewn i subprefectures i well gwasanaeth yn ardaloedd daearyddol mawr, neu ynysoedd anghysbell. Y bwrdeistrefi (dinasoedd, trefi a phentrefi) yn cael y lefel isaf o lywodraeth ar hugain mae’r rhan fwyaf o-boblogi ddinasoedd y tu allan i Tokyo yn cael eu hadnabod fel dynodedig dinasoedd ac yn cael eu rhannu’n wardiau. Yr haen uchaf o adrannau gweinyddol yn y pedwar deg saith prefectural endidau: deugain-tri prefectures priodol,