Aflonyddu Taliadau

Aflonyddu taliadau fel arfer yn cael eu gamymddygiad, ond nid yw dosbarthiad yn negyddu y difrifoldeb o aflonyddu yn codi. Aflonyddu taliadau peidiwch â chosbi ymddygiad ond yn hytrach na chosbi rhai mathau o brawychus neu blino cyfathrebu. Dylai unrhyw un gyhuddo o aflonyddu yn deall beth yw aflonyddu, sut aflonyddu taliadau eu ffeilio, a chanlyniadau aflonyddu euogfarn cyn derbyn ple fargen. Y prif elfen o unrhyw aflonyddu tâl yn profi bod rhywbeth yn cael ei ddweud neu yn cyfathrebu. Cyn electronig oedran, taliadau fel arfer yn ymwneud ag aflonyddu sgyrsiau, naill ai mewn person neu dros y ffôn. Mae