Alimoni a Eraill Ysgariad sy’n Gysylltiedig â Taliadau yn Japan, — Japan Hawliau Plant Rhwydwaith

Wel, ar ôl bod yn wedi ysgaru yma unwaith, mae’r canlynol yn seiliedig ar fy mhrofiad a ffrindiau’ profiadau — mae hyn yn efallai na fydd yn gyfreithiol gywir. Mae rhai sylfaenol aneddiadau sy’n cael eu arferol, ond nid yw’n ofynnol gan y gyfraith — fel arfer yn mewn unrhyw fai ysgariad y gŵr yn rhoi y wraig — miliwn yen fel arian hadau. Mae aneddiadau eraill y gellir eu galw o dan rai amgylchiadau mewn achos o anffyddlondeb, yn difrodi parti yn gallu galw tair miliwn yen o’r priod, a hefyd gan y priod hoff. (Fel os nad yw