Angen Troseddol Cyfreithiwr yn Tokyo, Japan. Japan Gwefan

Gyfraith droseddol yn golygu system o reolau cyfreithiol a gynlluniwyd i gadw’r cyhoedd yn ddiogel ac atal ymddygiad anghyfiawn. Y rhai sydd yn groes i’r gyfraith wyneb garcharu, dirwyon a chosbau eraill. Mae’r Americanaidd system cyfiawnder troseddol yn gymhleth, ac yn wrthwynebol mewn natur. Gyda’r eithriad o fân droseddau traffig, ei gyhuddo o unigolion fydd angen cymorth atwrnai. Nagahama, Mizuno Inoue yn cael ei leoli yn Tokyo, Japan ac yn darparu gwasanaethau i bobl nad ydynt yn Siapan unigolion a chorfforaethau yn ogystal â Siapan yn unigolion a chorfforaethau. Ymarfer meysydd yn cynnwys cyfraith gorfforaethol, uno a chaffael, trwyddedu ac