Atebolrwydd sifil ar gyfer Datganiadau Ffug mewn Gwarantau Adroddiadau — Cylchlythyrau — Cyfraith Ryngwladol Swyddfa

O dan yr Offerynnau Ariannol a Cyfnewid y Gyfraith (a elwid gynt yn y Gwarantau a Chyfnewid y Gyfraith), cwmni sydd ffeiliau gwarantau adroddiad yn cynnwys deunydd datganiad ffug yn cael yn atebol i y gorffennol a’r presennol gyfranddalwyr am iawndal a achosir drwy hynny. Yn, mae nifer o benderfyniadau llys yn taflu goleuni ar faterion o atebolrwydd sifil ar gyfer datganiadau ffug mewn gwarantau adroddiadau, yn enwedig ar y dulliau a ddefnyddir i gyfranddalwyr pledio’n ac yn profi y swm o iawndal. Sylweddol o achosion oedd Yn ail Associant Technoleg Inc, Nippon Yswiriant Bywyd Cwmni v LDH Gorfforaeth ac