Atwrneiod Grŵp»Newidiadau mewn achos gorfodi

O’r diwrnod y mae’r penderfyniad y llys yn dod i rym, y cyfnod ar gyfer cyflwyno y weithrediaeth ddogfen yw tair blynedd (Rhan, Erthygl ar hugain-un o y Gyfraith ar Achosion Gorfodaeth). Yn flaenorol: Os yn ystod y cyfnod hwn mae’r gorchymyn yn gorfodi yn cael ei gyflwyno ar gyfer adferiad, mae’r term yn y statud o gyfyngiadau yn torri ar draws (Adran, Rhan, Erthygl dau ar hugain y Gyfraith ar Achosion Gorfodaeth). Ar adegau o’r fath y recoverer tynnodd y gwrit o weithredu ac o fewn tair blynedd o’r diwrnod yn y cychwyn cyntaf achos gorfodi, ei fod unwaith