Atwrneiod yn Japan

Yn Japan, atwrneiod yn y gyfraith yn ffurfio sylfaen y wlad cyfreithiol cymunedol. Yn hanesyddol, Siapan tollau sefydlu osgoi cyfreithiol i gymryd rhan, yn seiliedig ar Confucianism athrawiaethau, ac yn Siapan o egwyddorion harmoni unrhyw un sy’n dod gerbron llys yn achos troseddol neu sifil yn fater dioddef cyhoeddus a phreifat cywilydd, gan eu bod yn amharu cytgord. Serch hynny, erbyn y fed ganrif, tafarnwyr yn Edo dechreuodd gynnig syml gwasanaethau cyfreithiol ar gyfer gwesteion. Erbyn y eg ganrif, cyfeiriadau dechreuodd ymddangos mewn llenyddiaeth Siapan ar y rôl o ‘Ewropeaidd-arddull’ cyfreithwyr. Gydnabod yn swyddogol cynrychiolwyr cyfreithiol mewn achosion sifil, a