Beth yw hawlio adferiad

Cais adfer, sy’n cael ei term cyfreithiol sy’n golygu bod y cwmni yswiriant yn cymryd yn ganiataol yr hawl ei yswirio i fynd ar drywydd hawliad yn erbyn wrongdoer. Os yw eich cwmni yswiriant yn talu am ddifrod i’ch car o dan y gwrthdrawiad sylw, bydd yn mynd ar drywydd ei dalu (ac yn eich ddidynadwy yn y swm) gan y blaid a oedd ar fai am y ddamwain. Os bydd yn adennill y cyfan neu ran o’r golled, byddwch yn cael pro rata yn rhannu’r eich ddidynadwy yn ôl eto. Os yw eich car ddrylliwyd ei ystyried i fod