Buddsoddwr-Wladwriaeth Cyflafareddu — Japan

Nodyn: Mae’r buddsoddiad penodau o Japan-Philippines EPA a Japan-Awstralia EPA nid ydynt yn darparu ar gyfer setliad anghydfod buddsoddwr-wladwriaeth. Japan dwyochrog llofnodi cytundeb buddsoddi gyda yr EMIRADAU arabaidd unedig (Japan-EMIRADAU arabaidd unedig BIT) ar ddeg ar hugain o ebrill, ac mae cytundeb masnach â’r Undeb Ewropeaidd (Japan-UE Economaidd Cytundeb Partneriaeth) ar bymtheg mis gorffennaf. Japan wedi cadarnhau cytundebau hyn eto. Fodd bynnag, disgwylir bod y Deiet wedi rhoi ei gymeradwyaeth yn fuan, sy’n debygol o fod yn hwyr yn. Nodyn: Japan-UE EPA nid yw’n cynnwys darpariaethau diogelu buddsoddiad a setliad anghydfod buddsoddwr-wladwriaeth, y casgliad a oedd yn gadael i drafod