Cais Gweithdrefnau ar gyfer Siapan Budd-daliadau Pensiwn-Japan Gwasanaeth Pensiwn

Cyn y cytundebau, rydych chi angen cyflwyno eich cais ar gyfer Siapan budd-daliadau yn unig i’r awdurdod yn Japan yn uniongyrchol. Ar ôl y cytundebau, fodd bynnag, os ydych yn byw yn y cytundeb wlad a gwneud cais am y Siapan budd-daliadau, gallwch hefyd gofnodi eich cais ar yr nawdd cymdeithasol awdurdod yn eich gwlad. Y Siapan ffurflen hawlio budd-daliadau ar gael yn y nawdd cymdeithasol awdurdod ym mhob cytundeb wlad. Mae angen i chi lenwi’r ffurflen a ffeil i nawdd cymdeithasol awdurdod, ynghyd â dogfennau ategol. Os byddwch yn gwneud cais ar gyfer y Siapan hen-oedran pensiwn neu bensiwn